Chráněné bydlení Praha

AKTUÁLNĚ:

S ohledem na nouzový stav a aktuální omezení platí zákaz návštěv v chráněném bydlení. Příjem nových zájemců o chráněné bydlení je dočasně pozastaven. Pro stávající klienty funguje služba chráněného bydlení bez omezení.

 

 

Chráněné bydlení je určeno především pro osoby, které mají zkušenost s duševní nemocí a ocitají se v situaci, kdy se z jakéhokoliv důvodu obávají samostatného bydlení, či v samostatném bydlení opakovaně selhávají. V chráněných podmínkách tak budou mít možnost vyzkoušet si samostatné bydlení a všechny činnosti s ním spojené. Podpora často začíná návštěvami sociálních pracovníků během hospitalizace.

Chráněné bydlení má tréninkový charakter a je tedy časově ohraničené a není náhradou za jakýkoliv druh sociálního bydlení.

 

001 Belohorska 002 Belohorska 003 Bydleni

Vyhledat jinou službu Centra Nábřeží