Sociální rehabilitace Hvězdáři

HvezdariwPosláním služby je pomáhat lidem s dlouhodobým duševním onemocněním rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, podporovat je při utváření mezilidských vztahů, udržování denního režimu a získávání a rozvíjení nových životních a pracovních dovednosti.

 

 

 

 

Vybrat jinou službu Centra Podskalí