Kazuistické semináře

Soicální konzilia jsou neformální schůzky zástupců převážně sociálních služeb v oblasti péče o lidi s duševním onemocněním. Jejich smyslem je nabídnout prostor pro setkávání a sdílení konkrétních zkušeností z práce s klienty. Forma konzilií je pružná, využívá například formu Bálintovských skupin.


Konzilia před lety vznikla z iniciativy Fokusu Praha. K jejich znovuobnovení došlo v rámci projektu Centra Podskalí podpořeného z Norských fondů. Vzhledem k tomu, že potřeba pracovníků setkávat se trvá, setkání pokračují i po skončení projektu.


Schůzky se konají nepravidelně, podle předešlé dohody.