Modré salónky

Modré salónky jsou NEFORMÁLNÍ schůzky zástupců  komunitních služeb, lidí z Psychiatrické nemocnice Bohnice i lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Jejich smyslem je zlepšení spolupráce mezi nemocnicí a komunitními službami, sdílení konkrétních případů z praxe a v neposlední řadě také setkávání s milými lidmi.

Setkání iniciovali lidé z Fokusu Praha a PNB, kteří se potkali na společné stáži v Terstu: Pavel Novák, Radka Votavová, Jan Beneš a Barbora Pospíšilová

Obsahem schůzek bývá lidský příběh, destigmatizace, závažná duševní onemocnění, propojení psychiatrických nemocnic s komunitními službami, cesta ke zotavení, peer podpora, reforma psychiatrické péče, centra duševního zdraví, podporované bydlení, podporované zaměstnávání a mnoho dalších.

 

 

Dobrý den vám všem, kteří jevíte zájem o naše diskuse v Modrém salónku,

 z organizačních důvodů bohužel již nebudeme moci diskuze pořádat druhé pondělky v měsíci a nejspíše nebudeme schopni ani dodržet pravidelnost setkávání. Z jiných organizačních důvodů pak nyní v září 2017 diskuse neproběhne, ač to původně bylo v plánu.
 
Za tým organizátorů.

MUDr. Jan Beneš