Sociální rehabilitace Hvězdáři

Hvezdariw

Posláním služby je pomáhat lidem s dlouhodobým duševním onemocněním rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, podporovat je při utváření mezilidských vztahů, udržování denního režimu a získávání a rozvíjení nových životních a pracovních dovednosti. Náš aktuální program naleznete zde

 

 

Vybrat jinou službu Fokusu Praha