Komunitní tým Mělník

Jsme multidisciplinární tým skládající se ze sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, peer konzultantů, zdravotní sestry a psychiatrů.

Naše terénní i ambulantní služby jsou určeny dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří žijí na území Mělnicka (Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou a jejich přilehlé obce).

Poskytujeme službu Sociální rehabilitace, která je finančně podpořena z projektu Středočeského kraje. Služba Sociální rehabilitace je bezplatná. Služba Chráněné bydlení je za úhradu. Cena je uvedena v předpisu úhrad. 

  • Poskytujeme profesionální služby s respektem k našim klientům. Podporujeme jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné na jejich cestě k vlastní soběstačnosti a ke zlepšení kvality života.
  • Nabízíme komplexní preventivní péči, která umožňuje aktivně předcházet a zvládat krizové situace spojené se zhoršeným zdravotním stavem. To vede ke snížení počtu hospitalizací a nepříznivých sociálních a zdravotních jevů
  • Rozsah a podobu poskytovaných služeb s každým klientem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme s ohledem na jeho přání, situaci a potřeby.
  • Náš tým za Vámi může přijet do místa bydliště nebo nás můžete navštívit přímo na našem pracovišti.
  • Nabízíme - radu a praktickou pomoc při hospodaření s penězi, sociální poradenství - orientaci v našem sociálním systému, včetně pomoci s vyplňováním formulářů, doprovody k lékařům, na úřady apod., chráněné bydlení, volnočasové aktivity a zprostředkování dalších služeb, včetně pomoci s hledáním práce.
  • Poradenství a podporu nabízíme také rodinám a blízkým.

Projekt Multidisciplinární tým Vyhlídky umožňuje Komunitnímu týmu v Mělníku zaměstnat zdravotní personál a je spolufinancován Evropskou Unií.
Projekt číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009384 je realizován od 1.3.2019 do konce 31.3.2021 a je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

AKTUÁLNĚ: Služby poskytujeme bez omezení! Ve vnitřních prostorách služby, je nutné dodržovat hygienická opatření, dezinfekce rukou, používání roušky/respirátoru.

Naši pracovníci jsou k dispozici ve všední den od 8:00 do 16:00 hodin. 

Vybrat jinou službu Fokusu Praha

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit