Chráněné bydlení Praha

Chráněné bydlení je určeno pro osoby s duševním onemocněním, které v důsledku tohoto onemocnění nebo dlouhodobé hospitalizace nemají dostatečné schopnosti, dovednosti či podmínky potřebné k samostatnému životu v běžném prostředí. V chráněných podmínkách si vyzkoušejí samostatné bydlení a všechny činnosti s ním spojené. 

Chráněné bydlení má tréninkový charakter, je časově ohraničené, poskytováno za finanční úhradu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a není náhradou za jakýkoliv druh sociálního bydlení.

Ceník k nahlédnutí zde:

Kritéria pro přijetí žádosti do evidence zájemců:

  • věk 18 - 64 let
  • trvalé bydliště v Praze
  • přítomnost duševního onemocnění, především z okruhu psychotických a afektivních onemocnění 
  • pravidelná spolupráce s psychiatrem
  • kompenzovaný psychický stav
  • ochota pravidelně spolupracovat s klíčovým pracovníkem
  • cíle klienta se shodují s náplní, rozsahem a možnostmi služby 
  • služba není určena pro osoby, jejichž situace vyžaduje celodenní podporu pracovníka.

Od 1. 3. 2023 do odvolání pozastavujeme příjem žádostí do služby.

Formuláře ke stažení:

Žádost o přijetí do chráněného bydlení - dotazník

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Vyjádření odborného lékaře - psychiatra

Vybrat jinou službu Fokusu Praha