POMOZTE NÁM MĚNIT ŽIVOTY LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM K LEPŠÍMU


Podporujeme plnohodnotný život lidí se zkušeností s duševním onemocněním ve společnosti    

 

 Fokus Praha je zásadní součástí regionálního systému péče o lidi s duševním onemocněním. Vysokou kvalitou poskytovaných služeb vytváříme podmínky pro plnohodnotný život lidí s duševním onemocněním ve společnosti. 

 

 

Krizový tým a tým DUMKA

Krizový tým Fokus Praha nabízí lidem starším 16 let či jejich blízkým okamžitou pomoc v průběhu psychické krize. Podpora může probíhat v rámci terénní práce, telefonicky, prostřednictvím online chatu, ambulantně či v rámci pobytu na krizovém lůžku. Služba je bezplatná a na přání klienta i anonymní

Fokus Praha také uvolňuje své specialisty pro psychosociální podporu pro uprchlíky z UkrajinyProjekt DUMKA tvoří multidisciplinární tým složený z ukrajinsky a rusky mluvících expertů na duševní zdraví, zdravotní péči, sociální práci a školství. Služby týmu DUMKA jsou bezplatné. Objednávky lze provádět v pracovní dny od 9.00 do 18.30 hodin na telefonním čísle +420 778 979 211 nebo přes e-mail dumka@amiga-migrant.cz.

Psychoterapie

Psychoterapie Fokus Praha se věnuje lidem s duševní poruchou (psychotické poruchy, deprese, bipolární porucha, úzkostné potíže, poruchy osobnosti) z celé Prahy, případně i okolí. Psychoterapeuticky pracujeme s jednotlivci, páry, rodinami i skupinově. Pomáháme najít cestu k zotavení a spokojenému životu, zlepšit průběh onemocnění. Poskytujeme služby psychologické a psychiatrické ambulance.

Psychoterapie Fokus Praha >

Centra duševního zdraví (CDZ)

V současné době provozujeme šest center duševního zdraví (CDZ), z toho tři ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, jedno s Ústřední vojenskou nemocnicí a dvě zcela samostatně. V CDZ působí sociálně-zdravotní týmy složené ze sociálních pracovníků, psychiatrů, psychologů, zdravotních sester a dalších odborníků. Součástí týmu jsou i peer konzultanti, tedy lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Na jednoho pracovníka CDZ obvykle připadá 15 až 20 klientů, přičemž týmy v CDZ obvykle tvoří 12 až 16 pracovníků. Vytíženost našich CDZ se v zásadě liší podle velikosti spádové oblasti, která se pohybuje mezi 90 až 140 tis. obyvatel.

V CDZ nacházejí podporu lidé s vážným duševním onemocněním od schizofrenie, přes poruchy nálad, obsedantně-kompulzivní poruchu až po tzv. duální diagnózy, tedy kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách. Klientem CDZ se může stát kdokoliv, kdo je starší 18 let a má stanovenu psychiatrickou diagnózu. Jednou ze vstupních podmínek je také místo, kde klient trvale žije, protože působnost každého CDZ je územně ohraničena příslušnou spádovou oblastí. V CDZ také přijímáme lidi s první zkušeností s duševním onemocněním. Jedná se většinou o mladé lidi, u kterých se rozvíjejí první příznaky. V takových případech může záchranná síť CDZ minimalizovat riziko, že budou tito lidé kvůli hospitalizaci v psychiatrickém zařízení vytrženi ze svého přirozeného prostředí/komunity a následně společensky stigmatizováni.

Komunitní týmy (KoT)

Naše komunitní týmy složené ze sociálních pracovníků, peerů a dalších odborníků na oblast duševního zdraví se soustředí především na terénní práci. Ta zpravidla začíná prvním kontaktem v místě, kde je to našemu budoucímu klientovi příjemné a kde to zná. Při první schůzce zmapujeme jeho potřeby a přání a naší podporu následně nastavíme tak, aby mu co nejvíce seděla a byla „ušita přesně na míru“.

Další služby

Nad rámec aktivit Psychoterapie Fokus Praha, center duševního zdraví a terénních komunitních týmů poskytujeme klientům z celé Prahy další služby zaměřené zejména na sociálně-rehabilitační a volnočasové aktivity.

i fbi twitteri ini instai YT