Praha duševní

Fokus Praha je zakládajícím členem Prahy duševní, otevřené iniciativy organizací a jednotlivců z Prahy, kterou spojují společné cíle v oblasti duševního zdraví.

Iniciativa usiluje o to, aby se lidé věnovali svému duševnímu zdraví a zdraví svých blízkých, aby lidé s problémy v oblasti duševního zdraví mohli žít plnohodnotný život a aby systém péče více reflektoval potřeby lidí s duševním onemocněním a měnil se v jejich prospěch.

Pokud máte zájem se do iniciativy aktivně zapojit nebo sledovat její aktivity, navštivte webové stránky prahadusevni.cz či profil iniciativy na Facebooku.  

Praha duševní

Setkání Prahy duševní s radní hlavního města Mgr. Milenou Johnovou.