Blázníš? No a!

BNA logo maleBlázníš? No a! je jednodenní vzdělávací program pro středoškoláky. Jeho smyslem je odstraňování předsudků a obav, které provázejí duševní obtíže a nemoci i psychiatrickou péči obecně. Celý program je interaktivní a současně edukativní. Učí mladé lidi, jak se odvážně postavit životu, učit se od sebe navzájem, respektovat jeden druhého a vzájemně si pomáhat.

Fokus Praha pořádá tyto programy již od roku 2005 a spolupracuje tak s mnoha středními školami v Praze.

Fokus Praha koordinuje rozšiřování programu Blázníš? No a! do dalších oblastí republiky, k dalším středoškolákům.

Více na www.blaznis-no-a.cz

Vybrat jinou formu vzdělávání