Centrum vzdělávání

Nabízíme kurzy pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, pracovníky ve zdravotnictví, psychology, pedagogy, pracovníky dalších pomáhajících profesí, studenty i zainteresovanou laickou veřejnost. Kurzy jsou akreditované MPSV v rámci dalšího celoživotního vzdělávání. Pro pracovníky ve zdravotnictví lze po předchozí dohodě kurzy akreditovat u příslušných profesních sdružení.

Kurzy jsou vhodné i pro blízké a příbuzné lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Pro organizace realizujeme také kurzy „na klíč". Tyto kurzy lze přizpůsobit specifickým požadavkům organizací a realizovat je přímo v jejich prostorech.

Zajišťujeme odborné praxe a stáže v sociálních a zdravotních službách Fokusu Praha.

Pronajímáme vlastní vzdělávací prostory.

Centrum vzdělávání je součástí organizace Fokus Praha, z.ú.

V únoru 2015 jsme úspěšně absolvovali dobrovolný audit MPSV a FDV a obdrželi certifikát.

Více na  fokus-vzdelavani.cz 

Vybrat jinou formu vzdělávání