Týdny pro duševní zdraví

Týdny pro duševní zdraví je osvětová destigmatitační kampaň, kterou pod tímto názvem (spolu)organizujeme a zastřešujeme již od roku 1990.

Někdejší ředitel Fokusu Pavel Novák v roli generála v průvodu masek na akci Týden pro duševnízdraví, kterou Fokus pořádal již zkraje 90. let. 76
Někdejší ředitel Fokusu Pavel Novák v roli generála v průvodu masek na akci Týden pro duševní zdraví, kterou Fokus pořádal již zkraje 90. let.

Týdny pro duševní zdraví se během třiceti let staly největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice.

Jejím zakladatelem je pražský Fokus (původně Sdružení pro péči o duševně nemocné – Fokus). Postupně se přidávaly další neziskové organizace v regionech celé ČR. V roce 2018 Fokus ČR uzavřel partnerství s Národním ústavem duševního zdraví a nyní pod společnou záštitou šíří myšlenku a hodnoty Týdnů pro duševní zdraví dál.

"Fokus ČR společně s dalšími organizacemi a osobnostmi z řad odborníků i laické veřejnosti už od svého vzniku (1990) neúnavně bojuje proti mylnému obrazu a stigmatizujícímu pohledu na lidi s duševním onemocněním. Hájí jejich práva na důstojný život bez předsudků, snaží se ovlivňovat jak legislativu, tak mínění veřejnosti. V rámci Týdnů pro duševní zdraví, v měsících září a říjnu, se snažíme co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševního zdraví, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti. Pořádáme kulturní akce, happeningy, besedy, diskuse, přispíváme do odborných i populárních publikací. Dáváme prostor pro sebevyjádření talentovaných lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, organizujeme jejich umělecké výstavy, koncerty, divadelní představení, šíříme jejich literární díla," říká Pavel Novák, jeden ze zakladatelů a iniciátorů Týdnů pro duševní zdraví, bývalý dlouholetý ředitel Fokusu Praha a předseda správní rady Fokusu ČR.

Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá pravidelně každý rok vždy od 10. září do 10. října, který je Světovým dnem pro duševní zdraví.

Aktuální program sledujte na webu tdz.cz.

Přejít nahoru