Členství a spolupráce

Participace v rámci ČR

Jsme součástí sítě, kterou zastřešuje celorepubliková organizace Fokus ČR, z.s.. Dohromady tvoří silnou, úzce spolupracující skupinu s jasnou koncepcí služeb propagující a aplikující moderní trendy v systému péče o duševní zdraví. Členové sítě jsou:

 1. Fokus České Budějovice
 2. Fokus Karlovarský kraj
 3. Fokus Labe
 4. Fokus Liberec
 5. Fokus Mladá Boleslav
 6. Fokus Opava
 7. Fokus Písek
 8. Fokus Praha
 9. Fokus Tábor
 10. Fokus Turnov
 11. Fokus Vysočina

Jsme také členy Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS), která vznikla z potřeby poskytovatelů mimonemocničních sociálně zdravotních služeb pro lidi s duševním onemocněním mít svou střešní organizaci, jež by prosazovala jejich zájmy a potažmo i zájmy celé oblasti komunitní péče pro danou cílovou populaci.

Jsme rovněž součástí platformy Aliance center duševního zdraví zastřešující pilíře reformy péče o duševní zdraví – centra duševního zdraví – a jejich zřizovatele.

Mezinárodní spolupráce

Spolupracujeme s německou organizací Irrsinning Menschlich spolupracujeme na mezinárodním projektu Blázníš? No a!, který je zaměřen na prevenci duševního zdraví a destigmatizaci duševního onemocnění u studentů středních škol. Během školských dnů se studenti seznamují s tématy duševního zdraví, nemoci a krize. Více o projektu najdete na www.blaznis-no-a.cz.

Jsme také členem Evropské sítě pro sociálně integrační podniky (European network of Social Integration Enterprises) a prostřednictvím Fokusu ČR několika dalších významných mezinárodních organizací:

 1. Mental Health Europe
 2. Social Firms Europe (CEFEC)
 3. International Mental Health Collaborating Network
Přejít nahoru