Správní rada Fokusu Praha

Správní rada Fokusu Praha dohlíží na činnost statutárního orgánu/ředitele, schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu. Správní radu Fokusu Praha tvoří pět členů. V současné době působí v následujícím složení.

  1. Patrik Novák – předseda správní rady
  2. Mgr. Slavomíra Pukanová – místopředsedkyně správní rady
  3. Mgr. Tomáš Nikolai, PhD.
  4. Mgr. Ondřej Skála
  5. Ing. Alena Sojková
Přejít nahoru