Krizový tým Fokus Praha

Nabízíme terénní, telefonickou, chatovou, ambulantní a pobytovou krizovou pomoc, která je bezplatná a může být poskytována anonymně.

Podáváme pomocnou ruku těm, kteří nemají dost sil, aby sami vyřešili obtížnou životní situaci, ve které se ocitli. 

Vybrat jinou službu Fokusu Praha