Komunitní tým pro Prahu 11 a 4

Jsme multidisciplinární tým sociálních pracovníků a zdravotníků, který poskytuje podporu lidem od 16 let se zkušeností s duševním onemocněním, jejich rodinám i blízkým. Konkrétní rozsah a podobu poskytovaných služeb plánujeme s každým klientem individuálně, s ohledem na jeho přání, situaci a potřeby. Všechny naše služby jsou bezplatné a spolupráce s námi je ryze dobrovolná.

Principy naší práce

Individuální podpora_web

Ctíme individuální
a profesionální přístup

 1. Pracujeme systémem case management – každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob.
 2. Během začátku možné spolupráce zjišťujeme potřeby, přání a situaci každého.
 3. Naše podpora je zjištěným potřebám přizpůsobená a velmi individuální.
 4. Setkání s klientem probíhají u něj doma, v nemocnici, na našem pracovišti nebo jinde podle potřeby.
 5. Citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči.

Pracujeme se základními principy
zotavení (recovery)

 1. Víme, že duševní onemocnění může potkat každého.
 2. Věříme, že z duševního onemocnění se dá zotavit.
 3. Vnímáme každého člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera.
 4. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.

Recovery_web

Komu a jak pomáháme

Komunitní tým pro Prahu 11 a 4 poskytuje registrovanou službu sociální rehabilitace. Tato služba je určena lidem se zkušeností s duševním onemocněním starším 16 let, kterým pomáhá zvládat projevy nemoci tak, aby mohli žít ve svém domácím prostředí, nebo se do něj vrátit. Podpora často začíná návštěvami klienta během hospitalizace. Rozsah a podoba služeb je individuálně plánována s každým klientem. Intenzita podpory a četnost schůzek pružně reaguje na aktuální potřeby klienta, v době zhoršení stavu navštěvujeme klienta v nemocnici. Naše služby poskytujeme bezplatně. Poradenství a podporu nabízíme také rodině klienta a jeho nejbližšímu okolí.

Co nabízíme

 1. dlouhodobou individuální podporu;
 2. komplexní přístup k řešení obtížných životních situací
 3. sociální poradenství (dávky, dostupné služby, dluhy atd.)
 4. práci s rodinou a blízkými (edukace, společné schůzky atd.)
 5. edukace zdravotnickým personálem
 6. radu nebo praktickou pomoc při hospodaření s penězi
 7. doprovody k lékařům, na úřady apod.
 8. podporu při aktivizaci a zapojení do běžné komunity
 9. podporu při hledání a udržení práce metodou IPS (Individual Placement and Support)
 10. pomoc se zlepšením nebo udržením kvality života
 11. pomoc při hájení práv a zájmů
 12. podporu v domácím prostředí
 13. krizovou intervenci
 14. terapeutické služby

Kde působíme

Naše terénní a ambulantní sociální služby poskytujeme lidem, kteří pobývají na území Prahy 11 (části Chodov, Křeslice, Šeberov, Újezd) a Prahy 4 (část Kunratice).

Náš tým může klienta navštívit v místě jeho bydliště, stejně tak nás může on sám po předchozí domluvě navštívit přímo na našem pracovišti.

Pokud nepatříte do naší spádové oblasti, nebo hledáte pro sebe či pro své blízké jiný typ podpory, přejděte prosím do sekce Služby pro lidi s duševním onemocněním.

291-291-max
291-291-max (1)

Financování a registrace

Komunitní tým pro Prahu 11 a 4 je financován z rozpočtu Fokusu Praha a registrován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba Sociální rehabilitace (identifikátor 8785871).

Přejít nahoru