Centra duševního zdraví
a komunitní týmy

Centra duševního zdraví a komunitní týmy Fokusu Praha poskytují komplexní sociálně zdravotní podporu jednotlivcům i rodinám, jež čelí závažným duševním potížím. Základem je terénní práce v prostředí, kde klient žije, tedy v jeho komunitě.

Centra duševního zdraví

 1. V současné době provozujeme šest center duševního zdraví (CDZ), z toho tři ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, jedno s Ústřední vojenskou nemocnicí a dvě zcela samostatně.
 2. V CDZ působí sociálně-zdravotní týmy složené ze sociálních pracovníků, psychiatrů, psychologů, zdravotních sester a dalších odborníků. Součástí týmu jsou i peer konzultanti, tedy lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
 3. Na jednoho pracovníka CDZ obvykle připadá 15 až 20 klientů, přičemž týmy v CDZ obvykle tvoří 12 až 16 pracovníků. Vytíženost našich CDZ se v zásadě liší podle velikosti spádové oblasti, která se pohybuje mezi 90 až 140 tis. obyvatel.
 4. V CDZ nacházejí podporu lidé s vážným duševním onemocněním od schizofrenie, přes poruchy nálad, obsedantně-kompulzivní poruchu až po tzv. duální diagnózy, tedy kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách.
 5. Klientem CDZ se může stát kdokoliv, kdo je starší 16 let a má stanovenu psychiatrickou diagnózu.
 6. Jednou ze vstupních podmínek je také místo, kde klient trvale žije, protože působnost každého CDZ je územně ohraničena příslušnou spádovou oblastí.
 7. V CDZ také přijímáme lidi s první zkušeností s duševním onemocněním. Jedná se většinou o mladé lidi, u kterých se rozvíjejí první příznaky. V takových případech může záchranná síť CDZ minimalizovat riziko, že budou tito lidé kvůli hospitalizaci v psychiatrickém zařízení vytrženi ze svého přirozeného prostředí/komunity a následně společensky stigmatizováni.
 • Centrum duševního zdraví pro Prahu 6

 • Centrum duševního zdraví pro Prahu 8

 • Centrum duševního zdraví pro Prahu 9

 • Centrum duševního zdraví Podskalí

 • Centrum duševního zdraví Brandýsko

 • Centrum duševního zdraví Kladno

Komunitní týmy

 1. Naše komunitní týmy (KOT) jsou složené ze sociálních pracovníků, peerů a dalších odborníků na oblast duševního zdraví.
 2. Základem je terénní práce. Ta zpravidla začíná prvním kontaktem v místě, kde je to našemu budoucímu klientovi příjemné a kde to zná.
 3. Při první schůzce zmapujeme jeho potřeby a přání a naší podporu následně nastavíme tak, aby mu co nejvíce seděla a byla „ušita přesně na míru“.
 4. Klientem komunitního týmu se může stát kdokoliv, kdo je starší 16 let, má stanovenu psychiatrickou diagnózu a v důsledku ní se dostal do tíživé sociální situace.
 5. Jednou ze vstupních podmínek je také místo, kde klient trvale žije, protože působnost každého komunitního týmu je územně ohraničena příslušnou spádovou oblastí.
 • KOT pro Prahu 3 a 7

 • KOT pro Prahu 5

 • KOT pro Prahu 11 a 4

 • KOT pro Prahu 13 a 17

 • KOT Dolní Povltaví

 • KOT Mělník

 • KOT Benešov

Přejít nahoru