O sociálním podnikání

I když sociální firma zaměstnává velký počet lidí se zdravotním handicapem, poskytuje služby na profesionální úrovni. Sociální firmu podpoříte tím, že si objednáte její služby a firma vytvořený zisk reinvestuje zejména do svého rozvoje a podpory zaměstnanců. Sociální firma neshání sponzory, hledá obchodní partnery!

Zaměstnáváme lidi s duševním onemocněním nebo jiným handicapem

Naše sociální firmy se aktivně hlásí k indikátorům (rozpoznávacím znakům sociálního podniku), tak jak je definovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách. Oficiální prohlášení naleznete zde.

U nás se rozpoznávací znaky sociálního podniku týkají zejména následujících oblastí.

1. Sociálně prospěšný cíl

 1. Zaměřujeme se na osoby se zdravotním znevýhodněním, kterým nabízíme v našich firmách smysluplné pracovní uplatnění.
 2. Specializujeme se na lidi se zkušeností s duševním onemocněním.
 3. Respektujeme specifické potřeby svých zaměstnanců a usilujeme o maximální využití jejich potenciálu.
 4. Svým zaměstnancům poskytujeme podporu, přizpůsobením pracovní doby, vstřícným přístupem, možností kariérního růstu.
 5. Všechny pracovní pozice jsou otevřeny pro osoby se zdravotním handicapem.
 6. Pro nás je důležité, co člověk umí dokáže, ne jeho handicap.

2. Ekonomický prospěch

 1. Přestože a možná i díky tomu, že zaměstnáváme vysoké procento lidí se zdravotním handicapem, poskytujeme odběratelům a zákazníkům služby na profesionální úrovni.
 2. Naší snahou je maximální finanční nezávislost na veřejných zdrojích.
 3. Firmy mají maximální možnou autonomii v řízení a rozhodování.
 4. Výnosy z naší činnosti využíváme k rozvoji firem a podpoře osob se zkušeností s duševním onemocněním.

3. Environmentální a místní prospěch

 1. Většina zákazníků našich firem jsou podnikatelé, či občané z blízkého okolí. Spolupracujeme i se státní správou a samosprávou.
 2. A samozřejmě se snažíme třídit odpad a svou činností nezvyšovat ekologickou zátěž.

Fokus Praha sociální firmy, s.r.o.

Fokus Praha sociální firmy, s.r.o. Fokusu Praha sídlí v ulici Na Krocínce 237/30 (Praha 9 – Vysočany). Zahrnují následující sociální firmy.

 • Prádelny u Mandelíků

  praní, mandlování, ruční žehlení

 • Zahrada

  údržba venkovních a veřejných prostor  

Jiří Novák

Ing. Jiří Novák – jednatel společnosti Fokus Praha sociální firmy, s.r.o.

Ve Fokusu začínal v roce 1991 jako pracovní terapeut v chráněné kuchařské dílně, později se stal jejím vedoucím. V letech 1996 – 2000 odešel na čas do komerčního sektoru, kde získával pracovní zkušenosti (vedoucí hotelu a obchodní manažer). V roce 2001 se vrátil zpět do Fokusu Praha, do nově otevřené sociální firmy Jůnův statek, na pozici vedoucí provozu restaurace, načež se v roce 2005 stal jejím vedoucím. V letech 2005 – 2012 byl členem Rady občanského sdružení. V lednu 2013 nastoupil do funkce ředitele regionu střední Čechy. Je aktivní v oblasti sociálního podnikání v ČR, jeho propagaci, rozvoji a předávání zkušeností. Je členem kontrolní komise TESSEA, zastupuje Platformu sociálních firem a je členem programového výboru v Mas Nad Prahou. Od září 2014 byl ve funkci ředitele Centra sociální firmy. Od ledna 2022 je jednatelem společnosti Fokus Praha sociální firmy, s.r.o.

Přejít nahoru