Historie Fokusu Praha

Počátky Fokusu

 1. První zárodky Fokusu vznikly v Praze již před listopadem 1989 pod jinou hlavičkou.
 2. V únoru 1990 bylo oficiálně založeno sdružení Fokus.
 3. Během 2 let toto sdružení vybudovalo několik zařízení v Praze a poté i ve třech dalších regionech ČR. Obtížnost řízení takto místně rozsáhlých aktivit bylo vyřešeno oddělením těchto poboček od sdružení Fokus.
 4. Zároveň zaměstnanci pražských zařízení založili  29. 12. 1992 Fokus Praha a veškeré služby v Praze pak přešly do tohoto nového subjektu. Proběhla delimitace majetku. Vedle regionálních sdružení Fokus tak zůstalo jakési ústřední či střechové sdružení Fokus pro celou republiku, které do dneška působí jako klasická asociace sdružení Fokus.
 5. Protože některá zařízení již v Praze existují od roku 1990 a všichni pracovníci těchto zařízení při delimitaci přešli do sdružení Fokus Praha, hlásí se Fokus Praha k roku 1990 jako ke svému zrodu.
 6. Fokus vznikl jako občanské sdružení, což nebyl přímo záměr, ale jediná možnost v tehdejším v právním rámci. Tato forma však vyhovovala, Fokus vznikl jako společenství, ne jako profesionální organizace poskytující služby.

Zde je krátký, nikoliv úplný výčet lidí, kteří byli u začátků (do 1. poloviny roku 1990): MUDr. Jan Pfeiffer, PhDr. Václava Probstová, Lubomír Krbec, MUDr. Pavel Baudiš Csc, MUDr. Martin Jarolímek, MUDr. Ondřej Pěč, PhDr. Marie Henková, PhDr. Michal Vančura, PhDr. Milan Kinkor, MUDr. PhDr. Kamil Kalina, PhDr. Yvonna Lucká, Pavel Novák, PhDr. Darja Kocábová, PhDr. Helena Šalátová, Ing. Robert Rulf, Martin Sýkora, Libor Halman a další.

Cílovou skupinou, pro kterou Fokus vznikl, byli od počátku lidé s duševním, zejména psychotickým onemocněním s dlouhodobou anamnézou i důsledky. Diagnosticky převážně lidi se schizofrenií.

Cíle výše zmíněných „vizionářů“ byly v těchto úrovních:

 1. Poskytovat služby pro výše zmíněnou cílovou skupinu, a to hlavně služby komunitní, které by těmto lidem umožnily žít plnohodnotným životem mimo zdi psychiatrických léčeben a bez izolace od společnosti.
 2. Změnit systém psychiatrické péče v ČR. V počátku byla hodně revoluční idea prosadit deinstitucionalizaci a uzavřít psychiatrické léčebny, postupně alespoň je výrazně zredukovat, zmenšit a zlidštit.
 3. Změnit systém financování a organizace psychiatrické péče tak, aby změna podpořila rozvoj komunitních služeb.

Budování služeb

 1. Fokus začal budovat různé služby poměrně velmi nahodile, tak jak se otevíraly možnosti – finanční, prostorové, legislativní, personální, technické.
 2. Od začátku se Fokus snažil inspirovat z venku. Časté byly návštěvy odborníků ze zahraničí (např. prof. Liberman, E.Morgan, ad.) návštěvy a stáže fokusáků v zahraničí, zejména v Británii, Holandsku, Rakousku.
 3. Důležitý byl důraz na vlastní vzdělávání zaměstnanců. Noví zaměstnanci se přijímali spíše nepolíbení klasickou léčebenskou psychiatrií, proto je bylo třeba vzdělávat.

Na počátku Fokusu bylo nadšení, intuice, obrovský entuziasmus, také obrovský chaos. Učení se všech z reality, časté vzájemné porady, model v čele s osvícenými psychiatry a psychology. Na počátku Fokusu, ani v dalších několika letech nebyl Fokusem oficiálně deklarovaný žádný písemný koncept péče, pouze dílčí propracované metody (některé postupy práce, apod.). Až později byly tvořeny manuály a metodiky. Filosofie Fokusu, hlavní principy, hodnoty a metody práce byly spíše žité.

Přejít nahoru