Naši experti

V rámci služeb Fokusu Praha působí odborníci z řad sociálních pracovníků, psychologů, psychoterapeutů či psychiatrů. Jejich profesní know-how a expertíza dlouhodobě kultivují tuzemský systém podpory lidí s vážným duševním onemocněním. Naši experti jsou zároveň připraveni poskytnout odborná vyjádření pro mediální obsahy týkající se oblasti duševního zdraví, reformy systému péče o duševní zdraví a dalších souvisejících témat. 

Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová – odbornice pro témata spojená s ukončováním bytové nouze a přípravou legislativy

Magdalena Opletalová je ředitelkou Centra Podskalí Fokusu Praha. Dlouhodobě se zabývá tématem ukončování bytové nouze, je to i téma její disertační práce. Opakovaně se podílela na návrzích zákona o sociálním bydlení (návrzích, které neprošly legislativním procesem), strategii pro sociální začleňování a koncepčních materiálech. Je členkou vládního Výboru pro sociální politiku, rodinu a péči a členkou Platformy pro sociální bydlení za Fokus Praha.

Magdalena Opletalová

„Bydlení je lidské právo.“

Mgr. Gabriela Kallová, DiS. – odbornice na téma chráněné bydlení a koncept recovery house (Dům zotavení)

Gabriela Kallová je ředitelkou Centra Nábřeží Fokusu Praha a koordinátorkou Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví. Je absolventkou studií Pastorační a sociální práce na ETF UK v Praze. Již v průběhu studia pracovala v neziskovém sektoru, kde se věnovala především kariérnímu poradenství a koordinaci vzniku mateřských center v neziskové organizaci Člověk v tísni. V devadesátých letech se účastnila rozvojových programů a komunitní práci pro lidi přesídlené ze zaplavených území na severu Argentiny. Později vedla obchodní týmy v několika firmách. Absolvovala dvouleté studium Logoterapie, výcvik Akreditovaný externí profesionální kouč (ICF). Má ráda historii, přírodu a létání.

Gabriela Kallová

„Cesta se tvoří chůzí.“

Mgr. Radka Votavová – odbornice na primární prevenci v oblasti duševního zdraví

Radka Votavová je ředitelkou Centra vzdělávání Fokusu Praha, vedoucí národní úrovně preventivního programu Blázníš? No a!, sociální pracovnice a psychoterapeutka. Od roku 2013 pracuje v managementu Fokusu Praha jako manažerka vzdělávacích aktivit, preventivních programů zaměřených na práci s mladými lidmi a služeb podporovaného vzdělávání pro studenty středních a vysokých škol. Je lektorkou pedagogických pracovníků (kurz s akreditací MŠMT s názvem Možnosti a limity pedagoga při podpoře žáků s psychickými obtížemi/ duševním onemocněním) a lektorů preventivních programů v 9. třídách ZŠ a na středních školách Blázníš? No a! a koordinátorkou národní sítě programu Blázníš? No a!, která zahrnuje na 30 organizací působících ve více než 40 městech a přilehlých obcích ve 12 krajích ČR.

Radka Votavová, ředitelka centra Vzdělávání Fokusu Praha

„Primární prevence zkracuje cestu k duševnímu zdraví nám všem. Na duševním zdraví vážně záleží!“

Ing. Jiří Novák – odborník na sociální podnikání a zaměstnávání lidí s handicapem

Jiří Novák začínal ve Fokusu v roce 1991 jako pracovní terapeut v chráněné kuchařské dílně, později se stal jejím vedoucím. V letech 1996 – 2000 odešel na čas do komerčního sektoru, kde získával pracovní zkušenosti (vedoucí hotelu a obchodní manažer). V roce 2001 se vrátil zpět do Fokusu Praha, do nově otevřené sociální firmy Jůnův statek, na pozici vedoucí provozu restaurace, načež se v roce 2005 stal jejím vedoucím. V letech 2005 – 2012 byl členem Rady občanského sdružení. V lednu 2013 nastoupil do funkce ředitele regionu střední Čechy. Je aktivní v oblasti sociálního podnikání v ČR, jeho propagaci, rozvoji a předávání zkušeností. Je členem kontrolní komise TESSEA, zastupuje Platformu sociálních firem a je členem programového výboru v Mas Nad Prahou. Od září 2014 byl ve funkci ředitele Centra sociální firmy. Od ledna 2022 je jednatelem společnosti Fokus Praha sociální firmy, s.r.o.

Expertíza: Manuál pro založení sociální firmy (2018, diplomová práce), Ekonomické aspekty zaměstnávání osob s duševním onemocněním (2016, bakalářská práce) 

Kontakt: novak.jiri@socialnifirmy.cz

Jiří Novák

„Není rozhodující typ handicapu, ale to, co umíte a chcete dělat.“

Jana Krejčí – odbornice na peerství u dospívajících

Jana Krejčí je peer konzultantkou v Klubu Mosty Fokusu Praha, expertní konzultantkou Metropolitního zdravotnického servisu k věkové kategorii 16+ a expertkou v programu Blázníš? No a! Psychické problémy ji provázely od dětství. Po řadě krizí a neúspěšných léčeb se postavila na vlastní nohy a skrze vlastní zkušenost se zotavením se snaží pomáhat druhým. Studuje sociální práci a zasazuje se o to, aby lidem se zkušeností bylo nasloucháno, aby byli zapojování v systému péče o duševní zdraví a mohli si pomáhat navzájem. Usiluje o to, aby se s lidmi s duševními obtížemi jednalo s respektem a porozuměním.

Kontakt: krejci.jana@fokus-praha.cz

Jana Krejčí

„Pevně věřím, že s dostatkem podpory má každý člověk šanci na zotavení a naplněný život. Každý si k němu ale musí najít svou vlastní cestu. Duševní zdraví znamená mít se rád a chtít žít.“

Daniel Šebek – odborník na peerství

Daniel Šebek pracuje v Domě u Libuše Fokusu Praha, nízkoprahovém klubu pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Vede skupinové programy jako jógu nebo angličtinu a má individuální podpůrné rozhovory s klienty. Ve volném čase rád čte, sportuje a sleduje filmovou tvorbu.

Kontakt: sebek.daniel@fokus-praha.cz

Daniel Šebek

„Vlastní zkušenost je cenná.“

Přejít nahoru