Naši experti

V rámci služeb Fokusu Praha působí odborníci z řad sociálních pracovníků, psychologů, psychoterapeutů či psychiatrů. Jejich profesní know-how a expertíza dlouhodobě kultivují tuzemský systém podpory lidí s vážným duševním onemocněním. Naši experti jsou zároveň připraveni poskytnout odborná vyjádření pro mediální obsahy týkající se oblasti duševního zdraví, reformy systému péče o duševní zdraví a dalších souvisejících témat. 

Petr Hudlička – odborník pro témata z oblasti psychoterapie a psychologie

Petr Hudlička je generálním ředitelem Fokusu Praha. Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze. Krom manažerské a klinické praxe působí jako výcvikový terapeut Pražského institutu PCA a lektor v kurzech vzdělávání sociálních pracovníků. Aktuálně je frekventantem supervizního výcviku ČIS. Ve Fokusu pracuje na různých pozicích od roku 2002. V přímé péči pracuje s klienty v individuální i skupinové terapii, v práci využívá také prvků poetoterapie.

Petr Hudlička

"Vydat se na cestu zotavení z duševního onemocnění otevírá jedinečnou příležitost dát životu nový směr a smysl. I přes všechna omezení způsobená nemocí lze žít spokojený, nadějeplný a přínosný život."

Jan Sobotka – odborník pro témata spojená s reformou péče o duševní zdraví

Jan Sobotka je výkonným ředitele Fokusu Praha a zároveň členem správní rady Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví.  V roce 1994 začínal pracovat v Bohnické léčebně. V roce 1999 spoluzakládal a později vedl Terapeutickou komunitu Sejřek a od ledna 2017 zakotvil ve Fokusu. Výraznou oblastí jeho zájmu je téma duálních diagnóz, porozumění obrazům duše, fascinuje ho psychosomatika. Studoval sociální práci na PdF UHK a FSS MU v Brně, má za sebou výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii, rodinné terapii psychosomatických poruch a výcvik v integrativní supervizi.

Jan Sobotka

"Ve Fokusu nejenom že rozvíjíme osvědčené postupy a metody, ale také hledáme a prošlapáváme cesty, po kterých se zatím nikdo pořádně nevydal."

Přejít nahoru