Stáže a odborná praxe

Nahlédnout do naší praxe, dotknout se skutečných příběhů, nasát způsob naší práce založený na podpoře a respektu ke klientům umožňujeme studentům vyšších a vysokých škol i odborným pracovníkům z ostatních služeb i zahraničním kolegům. Více se přečtěte níže nebo rovnou kontaktujte naši kolegyni Martinu Vavrochovou.

Informace k odborné praxi ve Fokusu Praha

V rámci poskytování služeb je ve Fokusu Praha možné nabídnout prostor pro přípravu studentů vyšších odborných a vysokých škol formou krátkodobých i dlouhodobých praxí.

Odborným pracovníkům s podobnou cílovou skupinou pak Fokus Praha nabízí ucelené know-how při práci s klienty.

Odborné praxe plní tyto účely

  1. Seznámit studenty a odborníky s pojetím a podobou služeb Fokusu Praha a navázat možnou spolupráci;
  2. Využít potenciál účastníků praxe v jejich zpětné vazbě na poskytování služeb.

Formy poskytování odborné praxe

  1. Krátkodobá placená kratší než 10 pracovních dní (80 hodin) – Aktuální částka 363,- Kč za den. Pokud je uzavřena se školou či zaměstnavatelem smlouva, je částka osvobozena od DPH, tj. 300,- Kč za den. Smlouvu je nutné dodat nejméně 14 dní před zahájením stáže.
  2. Dlouhodobá – Praxe delší než 80h je pro stážisty bezplatná.

Jak postupovat při zájmu o praxi ve Fokusu Praha

  1. Zájemce kontaktuje koordinátora stáží e-mailem či telefonicky.
  2. nejméně 30 dní před zahájením praxe zašle vyplněnou žádost o poskytnutí odborné praxe na adresu hr@fokus-praha.cz.

Kontaktní osoba: Bc. Martina Vavrochová, tel. +420 770 186 122.

Platby za stáž (stáž kratší než 80 hodin)

  1. Stážista dodá koordinátorovi stáží fakturační údaje.
  2. Faktura za dohodnutou stáž přijde stážistovi předem na zadaný e-mail.
  3. Nejméně 14 dní před zahájením stáže stážista dodá smlouvu se školou či zaměstnavatelem.
  4. zájemce o stáž obratem uhradí dohodnutou stáž, platbu dokládá 1.den stáže svému mentorovi.

Pravidla

Zpočátku stáže je dohodnuta její podoba a přibližná náplň.

Účastník podepisuje závaznou SMLOUVU a ETICKÝ KODEX, jehož součástí je zejména mlčenlivost.

Na závěr praxe probíhá hodnotící reflexe.

Na vyžádání vydává poskytovatel potvrzení o praxi či její hodnocení.

PRO STUDENTY A ŠKOLY

Chcete ve Vaší škole přednášku o Fokusu Praha jako poskytovateli služeb pro lidi s duševním onemocněním? Nebo byste rádi otevřeli se svými studenty téma duševního zdraví? Ozvěte se nám a domluvme se, co pro Vaši školu můžeme udělat.

Studenti
Přejít nahoru