Fokus Praha – spolek pro podporu duševního zdraví

Spolek vznikl s cílem podporovat lidi se zkušeností s duševní nemocí tak, aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život, měli možnost se osobně realizovat a využívat zdroje a příležitosti společnosti/komunity.

  1. Účelem spolku je zejména plnit práva a povinnosti osoby nabývající práva zakladatele v plném rozsahu, a to vůči Fokus Praha, z. ú.
  2. Dalším účelem spolku je podpora ústavu, který taktéž podporuje lidi s duševním onemocněním při zvládání jejich životních situací, při nalézání možných cest pro uplatnění se ve společnosti a pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle individuálních potřeb a možností.
  3. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
  4. Statutárním orgánem je rada ve složení: Mgr. Pavel Košák (předseda rady), Tomáš Tahavský, Patrik Novák, Mgr. Eva Čižinská, Mgr. Břetislav Košťál, Václav Vopat.
  5. Spolek je zapsán v rejstříku spolků Ministerstva spravedlnosti ČR.
Přejít nahoru