Dům zotavení – Recovery House

Dům zotavení – Recovery House představuje zcela jiný a v České republice ojedinělý formát služby, který je založen na svobodě a zároveň vlastní odpovědnosti, aktivitě a kreativním uchopení vlastního života. To platí pro obyvatelky/obyvatele Domu zotavení i průvodkyně/průvodce zotavením. Jde o komunitní zařízení, které podporuje proces zotavení a funguje na principu sdílení zkušeností a objevování způsobů, jak zvládat své obtíže.

Cíle Domu zotavení

Dům zotavení - Recovery House_ilustrační obrázek

Posláním Domu zotavení – Recovery House je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém bude možné:

 1. individuálně intenzivně pracovat s vlastním příběhem;
 2. spolupracovat s průvodkyněmi/průvodci zotavením, které si pobývající vybere;
 3. společně zkoumat svůj osobní příběh, své nejistoty, obavy a naděje;
 4. od začátku zapojit členy rodiny, přátele, podporovatele a jiné důležité osoby, které mohou hrát klíčovou roli na cestě zotavení;
 5. zvýšit odolnost a pomoci pobývajícím najít vlastní účinné strategie, jak se vypořádat s životními těžkostmi a nejistotami;
 6. podpořit sociální síť pobývajících s cílem posílit pocit sounáležitosti, vzájemné důvěry a podpory.

Koho podporujeme

Dům zotavení – Recovery House:

 1. je ideální pro lidi, kteří chtějí převzít odpovědnost za svůj život;
 2. mají neobvyklé žité zkušenosti (slyšení hlasů, bytostný pocit ohrožení, neobvyklá přesvědčení aj.);
 3. je pobytový typ služby na období šest měsíců;
 4. je určen pro lidi žijící v Praze;
 5. kapacita domu je šest pobývajících;
 6. pobývající budou přijímání na základě rozhovoru formou síťového setkání;
 7. pobývající si budou hradit náklady spojené s ubytováním (5 500 nebo 6 500 Kč měsíčně, dle velikosti pokoje).
Lehovec
291-291-max (1)

Financování a registrace

Dům zotavení – Recovery House je financován z rozpočtu Fokusu Praha a registrován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba Sociální rehabilitace (identifikátor 6437099).

Přejít nahoru