Edice Marco Cavallo

V knižní edici Marco Cavallo vydává Fokus Praha publikace přinášející nový inspirativní vhled do problematiky psychiatrické péče a duševního zdraví. Knihy z této edice jsou volně dostupné, jejich vydání je možné díky poskytnutým grantům a laskavé spolupráci s autory. Knihy vydáváme s podporou našich donátorů, Ministerstva zdravotnictví ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Úřadu vlády ČR a mnoha jednotlivých dárců.

Příběh Marca Cavalla

V roce 1973 postavili pacienti psychiatrické léčebny v italském Terstu dnes už legendárního koně Marca Cavalla. Vyrobili ho ze dřeva krepového papíru a vložili do něj svá přání. Společně nesli koně ulicemi města v čele procesí poskytovatelů služeb, pacientů, umělců i obyčejných lidí. A tak se Marco stal symbolem touhy po svobodě všech hospitalizovaných. Toto symbolické "jít ven" bylo předehrou skutečného "jít ven", k čemuž mělo dojít zanedlouho. Odstartoval se tak proces, který vedl k uzavření léčebny a ke změně celého systému péče o lidi s duševním onemocněním.

Na antidepresivech o antidepresivech

Léky proti depresím z pohledu jejich uživatelů. Rozhovory s lidmi, kterým tzv. antidepresiva vstoupila pod vlivem různých okolností do života. Rozhovory vedla a sepsala Kateřina Kudláčová.

Fenomén slyšení hlasů

Kniha pro lidi a o lidech, kteří slyší hlasy. První české vydání knihy Paula Bakera rozšířené o kapitolu Hnutí slyšení hlasů v ČR. Dostupné také jako audiokniha.

Svoboda především

Analýza zkušeností s komunitní péčí o duševní zdraví v italském Terstu a její význam pro Nizozemsko. Rozšířené vydání doplněné o české zkušenosti.

Cesta k zotavení

Kniha plná lidských příběhů, na nichž autor (Mark Ragins) citlivou a čtivou formou demonstruje základní principy zotavení z duševního onemocnění.

Za zdmi

Paradigma a proces deinstitucionalizace v evropských příkladech dobré praxe. Sborník přednášek z konference 2004 v italském Meranu.

Mimo edici Marco Cavallo jsme dále vydali

Hlas zevnitř

Praktický průvodce zvládáním slyšení hlasů. Doplněno o český kontext.

Nejlepším lékem jsou přátelé

Průvodce vytvářením komunitních skupin pro podporu duševního zdraví.

Díky Vaší finanční podpoře se nám daří zajistit tisk, překlady a distribuci vydávaných knih a také přípravu dalších titulů. Pokud chcete podpořit naší další vydavatelskou činnost, přejděte na web darujme.cz.

Přejít nahoru