Organizační struktura
a management

Fokus Praha je od roku 2016 zapsaným ústavem. Z hlediska interní organizace se dělí na pět center zastřešujících poskytování sociálně zdravotních služeb – Bohnice, Břevnov, Nábřeží, Podskalí a střední Čechy. Součástí organizační struktury jsou také Centrum vzdělávání a zaměstnanci "back office" (ekonomové, HR, PR, FR, IT a administrativní pracovníci) sídlící v centru Fokusu Praha v Dolákově ulici. Jednotlivá centra mají své lokální manažery, nad nimiž stojí výkonný ředitel. Pod Fokus Praha rovněž patří dceřiná společnost – Fokus Praha sociální firmy, s. r. o. Nejvýše postaveným manažerem ve struktuře Fokusu Praha je generální ředitel, který je zároveň statutárním zástupcem organizace.

Aktuální organizační strukturu Fokusu Praha naleznete ZDE.

Mgr. Petr Hudlička – generální ředitel a statutární zástupce Fokusu Praha

Petr Hudlička

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze a roční výcvik v Otevřeném dialogu. Je klinickým psychologem s funkční specializací pro psychoterapii ve zdravotnictví. Krom manažerské a klinické praxe působí jako výcvikový terapeut Pražského institutu PCA a lektor v kurzech vzdělávání sociálních pracovníků. Je kandidátem na supervizora ČIS. Ve Fokusu pracoval v letech 1996–1998 jako terapeut v chráněném bydlení, následně od roku 2002 postupně jako klinický psycholog – psychoterapeut, vedoucí Denního sanatoria a ředitel Centra Břevnov. Od listopadu 2018 je statutárním zástupcem a ředitelem Fokusu Praha.

Kontakt: hudlicka.petr@fokus-praha.cz

"Velmi si vážím toho, že Fokus již přes 30 let udává směr, kterým by se měla podpora lidí s duševním onemocněním ubírat."

Ing. Pavel Kopka, DiS. – výkonný ředitel Fokusu Praha

Pavel Kopka

Vystudoval ekonomii a sociální práci. Pracoval více než patnáct let jako finanční analytik v korporátní sféře i státní správě, od roku 2011 poté na různých pozicích v neziskovém sektoru. Posledních šest let vedl jako ředitel Domov pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Jako ekonom se dnes domnívá, že pokles HDP je vlastně skvělá zpráva, protože zobrazuje především naše umění přežít s menší spotřebou. Myšlenkově se hlásí ke konceptu Nerůstu, inspirovanému ekologickou ekonomií, tedy vizi společnosti, ve které nebude základním organizačním principem zisk a růst, ale uspokojení všech lidských potřeb v jejich komplexnosti. Je otcem tří skvělých dětí a celoživotním běžcem, s maratonským maximem 2:58, o němž již ví, že jej nikdy nezlepší. Od ledna 2024 je výkonným ředitelem Fokusu Praha.

Kontakt: kopka.pavel@fokus-praha.cz

Ing. Jana Szőke – finanční ředitelka

Jana Szőke

Vystudovala management na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Po absolvování nastoupila do neziskového sektoru, kde se věnovala projektovému managementu a fundraisingu. Po několikaletém působení v komerčním prostředí se vrátila zpět do neziskové sféry. V červenci 2014 rozšířila tým Fokusu Praha, kde spravuje oblast hospodaření a financí.

Kontakt: szoke.jana@fokus-praha.cz

Mgr. Jana Sajdlová – personální ředitelka

Jana Sajdlová

Vystudovala Andragogiku a Řízení lidských zdrojů. Více než 22 let pracovala v oblasti personálního řízení v CSS Tloskov, kde uvedla k životu téměř všechny personální procesy, tj. systém vzdělávání a rozvoje, hodnocení, odměňování a náboru. V srpnu 2023 se přidala k týmu Fokusu Praha, kde opět zakotvila v oblasti řízení lidských zdrojů.

Kontakt: sajdlova.jana@fokus-praha.cz

Mgr. Robert Herák, DiS. – ředitel Centra Břevnov

Robert Herák

Vystudoval sociální práci a veřejnou a sociální politiku. Po prvních zkušenostech s prací s lidmi s mentálním hendikepem pracoval ve službách sociální prevence. Věnuje se inkluzivním tématům ve vzdělávání a zaměstnanosti. Než zakotvil ve Fokusu Praha na Břevnově, působil v Agentuře pro sociální začleňování. Baví ho turistika, objevování neznámých míst, sport a vymýšlení aktivit s jeho dvěma potomky.

Kontakt: herak.robert@fokus-praha.cz

Centrum Břevnov

Centrum Břevnov Fokusu Praha sídlí v ulici Meziškolská 1120/2 (Praha 6 – Břevnov). Spadají pod něj následující služby.

 • Psychoterapie Fokus Praha

  psychoterapeutická služba

 • Centrum duševního zdraví pro Prahu 6

  sociálně zdravotní služba

 • Komunitní tým pro Prahu 13 a 17

  sociální služba

Mgr. Gabriela Kallová – ředitelka Centra Nábřeží

Gabriela Kallová

Absolventka studií Pastorační a sociální práce na ETF UK v Praze. Již v průběhu studia pracovala v neziskovém sektoru, kde se věnovala především kariérnímu poradenství a koordinaci vzniku mateřských center v neziskové organizaci Člověk v tísni. V devadesátých letech se účastnila rozvojových programů a komunitní práci pro lidi přesídlené ze zaplavených území na severu Argentiny. Později vedla obchodní týmy v několika firmách. Absolvovala 2 leté studium Logoterapie, výcvik Akreditovaný externí profesionální kouč (ICF). Má ráda historii, přírodu a létání.

Kontakt: kallova.gabriela@fokus-praha.cz

Centrum Nábřeží

Centrum Nábřeží Fokusu Praha sídlí v ulici Dukelských hrdinů 342/1 (Praha 7 – Holešovice). Spadají pod něj následující služby.

 • Komunitní tým pro Prahu 3 a 7

  sociálně zdravotní služba

 • Komunitní tým pro Prahu 5

  sociálně zdravotní služba

 • Rozbydli se

  chráněné bydlení

 • Dům zotavení

  recovery house

 • Komunitní centrum Dílna

  komunitní centrum

Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová – ředitelka Centra Podskalí

Magdalena Opletalová

Ačkoliv původně vystudovala molekulární biologii a genetiku na Karlově univerzitě, většinu profesního života se věnuje pomáhajícím profesím. Vystudovala speciální pedagogiku a v současné době dokončuje doktorské studium sociální práce na Filosofické fakultě UK, zaměřuje se na problematiku psychosociální podpory sociálních pracovníků při výkonu sociální práce v oblasti ukončování bytové nouze. Specializuje se na krizovou intervenci, viktimologii a podporu resilience. Spolupracuje jako lektorka s Národním ústavem duševního zdraví a jako interventka s Bílým kruhem bezpečí. Učí budoucí sociální pracovníky a svou láskou k profesi ovlivňuje své okolí – dvě z jejích sedmi dětí působí jako sociální pracovníci/pracovnice. Je členkou vládního Výboru pro sociální politiku, rodinu a péči.

Kontakt: +420 775 671 014; opletalova.magdalena@fokus-praha.cz

Centrum Podskalí

Centrum Podskalí Fokusu Praha sídlí v ulici Vnislavova 48/4 (Praha 2 – Vyšehrad). Spadají pod něj následující služby.

 • Centrum duševního zdraví Podskalí

  sociálně zdravotní služba

 • Krizový tým Fokus Praha

  služba krizové pomoci

 • Komunitní tým pro Prahu 11 a 4

  sociálně zdravotní služba

 • Tým podpory zaměstnávání

  sociálně rehabilitační služba

 • Dům u Libuše

  komunitní centrum

 • Sociální rehabilitace Hvězdáři

  komunitní centrum

Mgr. Alžběta Wolf – ředitelka Centra Bohnice

Alžběta Šůstková

Vystudovala obor Sociální politika – sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2003 se zabývala problematikou sociálně ohrožené mládeže, nejprve v dobrovolnické organizaci LATA, později ve streetworku. V letech 2007 – 2009 působila v NZDM Kotelna Zruč nad Sázavou, který později vedla. Několik let se zabývala lektorskou činností pro dospělé, kurzy byly zaměřené na podporu dlouhodobě nezaměstnaných při návratu zpět na pracovní trh a na komunikaci s lidmi s handicapy. Krátce řídila službu osobní asistence. V letech 2015 – 2020 byla metodičkou a koncepční pracovnicí oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání na MPSV, kde jí byla svěřena agenda dotačního titulu pro výkon sociální práce na obecních a krajských úřadech a později agenda sociální kurately. Ředitelkou Centra Bohnice Fokusu Praha je od roku 2020.

Kontakt: wolf.alzbeta@fokus-praha.cz

Centrum Bohnice

Centrum Bohnice Fokusu Praha sídlí v ulici Dolákova 536/24 (Praha 8 – Bohnice). Spadají pod něj následující služby.

 • Centrum duševního zdraví pro Prahu 8

  sociálně zdravotní služba

 • Centrum duševního zdraví pro Prahu 9

  sociálně zdravotní služba

 • Klub Mosty

  volnočasový klub

Bc. Martin Freund – ředitel Centra střední Čechy

Martin Freund

Vystudoval bakalářský obor psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V letech 2014 až 2018 působil jako zastupitel města Brna, kdy se mj. podílel na přípravě strategie sociálního začleňování pro znevýhodněné občany. Dále působil jako předseda Výboru pro národnostní menšiny a člen Komise sociální, zdravotní a prorodinné politiky. Před příchodem do Fokusu Praha na jaře 2023 pracoval na bratislavském magistrátu v roli vedoucího oddělení bydlení a pomoci lidem bez domova.

Kontakt: +420 771 281 774; freund.martin@fokus-praha.cz

Centrum střední Čechy

Centrum střední Čechy Fokusu Praha sídlí v ulici Bořanovická 302/10 (Praha 8 – Kobylisy). Spadají pod něj následující služby.

 • Centrum duševního zdraví Brandýsko

  sociálně zdravotní služba

 • Centrum duševního zdraví Kladno

  sociálně zdravotní služba

 • Komunitní tým Dolní Povltaví

  sociálně zdravotní služba

 • Komunitní tým Mělník

  sociálně zdravotní služba 

 • Komunitní tým Benešov

  sociálně zdravotní služba 

Mgr. Radka Votavová – ředitelka Centra vzdělávání a projektová manažerka

Radka Votavová, ředitelka centra Vzdělávání Fokusu Praha

Ve Fokusu Praha pracovala v letech 1998 – 2001 na pozici sociální pracovnice už jako studentka katedry sociální práce na FF UK. Zde se podílela na zakládání služby case managementu a programů podpory zaměstnávání. Poté jako projektová manažerka působila v organizacích věnujících se problematice imigrantů, lidí se zrakovým postižením, mentálním postižením či matek vracejících se na trh práce po mateřské dovolené. Absolvovala akreditovaný 750 hodinový pětiletý výcvik v systemické psychoterapii a 160 hodinový rekvalifikační kurz pro manažery NNO. Působí jako supervizorka a lektorka akreditovaných kurzů pro oblast sociálních služeb. V roce 2013 se vrátila do Fokusu Praha jako projektová manažerka se zaměřením na vzdělávání zaměstnanců.

Kontakt: votavova.radka@fokus-praha.cz

Centrum vzdělávání

Centrum vzdělávání Fokusu Praha sídlí v ulici Dolákova 536/24 (Praha 8 – Bohnice). Spadají pod něj následující služby a programy.

 • Vzdělávání

  vzdělávací kurzy pro odbornou i širokou veřejnost

 • Blázníš? No, a!

  program primární prevence pro střední školy

 • dostuduj.fit

  služba podporovaného vzdělávání

Mgr. Jiří Novák – jednatel společnosti Fokus Praha sociální firmy, s.r.o.

Jiří Novák

Ve Fokusu začínal v roce 1991 jako pracovní terapeut v chráněné kuchařské dílně, později se stal jejím vedoucím. V letech 1996 – 2000 odešel na čas do komerčního sektoru, kde získával pracovní zkušenosti (vedoucí hotelu a obchodní manažer). V roce 2001 se vrátil zpět do Fokusu Praha, do nově otevřené sociální firmy Jůnův statek, na pozici vedoucí provozu restaurace, načež se v roce 2005 stal jejím vedoucím. V letech 2005 – 2012 byl členem Rady občanského sdružení. V lednu 2013 nastoupil do funkce ředitele regionu střední Čechy. Je aktivní v oblasti sociálního podnikání v ČR, jeho propagaci, rozvoji a předávání zkušeností. Je členem kontrolní komise TESSEA, zastupuje Platformu sociálních firem a je členem programového výboru v Mas Nad Prahou. Od září 2014 byl ve funkci ředitele Centra sociální firmy. Od ledna 2022 je jednatelem společnosti Fokus Praha sociální firmy, s.r.o.

Kontakt: novak.jiri@socialnifirmy.cz

Fokus Praha sociální firmy, s.r.o.

Fokus Praha sociální firmy, s.r.o. Fokusu Praha sídlí v ulici Dolákova 536/24 (Praha 8 – Bohnice). Spadají pod něj následující sociální firmy.

 • Prádelny u Mandelíků

  praní, mandlování, ruční žehlení

 • Zahrada

  údržba venkovních a veřejných prostor  

Přejít nahoru