Komunitní tým Benešov

Jsme multidisciplinární tým poskytující terénní i ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Poskytujeme profesionální služby s respektem k našim klientům. Snažíme se podpořit jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života. Rozsah a podobu poskytovaných služeb s každým klientem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme s ohledem na jeho přání, situaci a jeho potřeby. Všechny naše služby jsou bezplatné a spolupráce s námi je ryze dobrovolná.

Principy naší práce

Individuální podpora_web

Ctíme individuální
a profesionální přístup

 1. Pracujeme systémem case management – každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob.
 2. Během začátku možné spolupráce zjišťujeme potřeby, přání a situaci každého.
 3. Naše podpora je zjištěným potřebám přizpůsobená a velmi individuální.
 4. Setkání s klientem probíhají u něj doma, v nemocnici, na našem pracovišti nebo jinde podle potřeby.
 5. Citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči a uzavírat.

Pracujeme se základními principy
zotavení (recovery)

 1. Víme, že duševní onemocnění může potkat každého.
 2. Věříme, že z duševního onemocnění se dá zotavit.
 3. Vnímáme každého člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera.
 4. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.

Recovery_web

Komu a jak pomáháme

Komunitní tým Benešov poskytuje registrovanou službu sociální rehabilitace. Tato služba je určena lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kterým pomáhá zvládat projevy nemoci tak, aby mohli žít ve svém domácím prostředí, nebo se do něj vrátit. Podpora často začíná návštěvami klienta během hospitalizace. Rozsah a podoba služeb je individuálně plánována s každým klientem. Intenzita podpory a četnost schůzek pružně reaguje na aktuální potřeby klienta, v době zhoršení stavu navštěvujeme klienta v nemocnici. Naše služby poskytujeme bezplatně. Poradenství a podporu nabízíme také rodině klienta a jeho nejbližšímu okolí.

Kdy nejčastěji pomáháme

 1. dlouhodobou individuální podporu;
 2. intenzivní podporu v době zhoršení zdravotního stavu v klientově domácím prostředí;
 3. nakontaktování na zdravotnické služby;
 4. radu nebo praktickou pomoc při hospodaření s penězi;
 5. sociální poradenství včetně pomoci s vyplňováním formulářů apod.;
 6. doprovody k lékařům, na úřady apod.;
 7. zprostředkování dalších návazných služeb;
 8. zapojení do volnočasových aktivit komunitního rázu.

Jakou konkrétní pomoc nabízíme

 1. při zapojení do běžného života a zvládání pravidelných denních aktivit;
 2. při hájení práv a zájmů klienta;
 3. při řešení obtížných životních situací;
 4. při krizových situacích spojených se zhoršeným zdravotním stavem;
 5. při dodržování léčebného režimu;
 6. při jednání s lékaři;
 7. při jednání s úřady a dalšími institucemi;
 8. při získávání návyků samostatného bydlení (údržba domácnosti, komunikace se spoluobyvateli nebo s rodinnými příslušníky, finanční hospodaření);
 9. při koordinaci dalších sociálně zdravotních služeb.

Kde působíme

Naše sociální služby poskytujeme lidem, kteří žijí v okrese Benešov.

Pokud nepatříte do naší spádové oblasti, nebo hledáte pro sebe či pro své blízké jiný typ podpory, přejděte prosím do sekce Služby pro lidi s duševním onemocněním.

291-291-max
291-291-max (1)

Financování a registrace

Komunitní tým Benešov je financován z rozpočtu Fokusu Praha, podporován městy Benešov, Vlašim, Týnec nad Vltavou, Čerčany, Votice (viz sekce Naši podporovatelé) a registrován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba Sociální rehabilitace (identifikátor 4134002).

Služba sociální rehabilitace je finančně podpořena z projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV“ na rok 2024–2025 v rámci projektu reg. č CZ.03.02.01/00/22_003/0000063, který je spolufinancován Evropskou unií, a odpovídá cílům a posláním služby.

 

Přejít nahoru