Komunitní tým pro Prahu 5

Jsme komunitní tým poskytující terénní i ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Poskytujeme profesionální služby s respektem k našim klientům. Snažíme se podpořit jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života. Rozsah a podobu poskytovaných služeb s každým klientem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme s ohledem na jeho přání, situaci a jeho potřeby. Všechny naše služby jsou bezplatné a spolupráce s námi je ryze dobrovolná.

Principy naší práce

Individuální podpora_web

Ctíme individuální
a profesionální přístup

 1. Pracujeme systémem case management – každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob.
 2. Během začátku možné spolupráce zjišťujeme potřeby, přání a situaci každého.
 3. Naše podpora je zjištěným potřebám přizpůsobená a velmi individuální.
 4. Setkání s klientem probíhají u něj doma, v nemocnici, na našem pracovišti nebo jinde podle potřeby.
 5. Citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči a uzavírat.

Pracujeme se základními principy
zotavení (recovery)

 1. Víme, že duševní onemocnění může potkat každého.
 2. Věříme, že z duševního onemocnění se dá zotavit.
 3. Vnímáme každého člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera.
 4. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.

Recovery_web

Komu a jak pomáháme

Komunitní tým pro Prahu 5 poskytuje registrovanou službu sociální rehabilitace. Tato služba je určena lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kterým pomáhá zvládat projevy nemoci tak, aby mohli žít ve svém domácím prostředí, nebo se do něj vrátit. Podpora často začíná návštěvami klienta během hospitalizace. Rozsah a podoba služeb je individuálně plánována s každým klientem. Intenzita podpory a četnost schůzek pružně reaguje na aktuální potřeby klienta, v době zhoršení stavu navštěvujeme klienta v nemocnici. Naše služby poskytujeme bezplatně. Poradenství a podporu nabízíme také rodině klienta a jeho nejbližšímu okolí.

Nabízíme

 1. dlouhodobou individuální podporu;
 2. intenzivní podporu v době zhoršení zdravotního stavu v klientově domácím prostředí;
 3. nakontaktování na zdravotnické služby;
 4. radu nebo praktickou pomoc při hospodaření s penězi;
 5. sociální poradenství včetně pomoci s vyplňováním formulářů apod.;
 6. doprovody k lékařům, na úřady apod.;
 7. zprostředkování dalších návazných služeb;
 8. zapojení do volnočasových aktivit komunitního rázu.

Pomáháme

 1. při zapojení do běžného života a zvládání pravidelných denních aktivit;
 2. při hájení práv a zájmů klienta;
 3. při řešení obtížných životních situací;
 4. při krizových situacích spojených se zhoršeným zdravotním stavem;
 5. při dodržování léčebného režimu;
 6. při jednání s lékaři;
 7. při jednání s úřady a dalšími institucemi;
 8. při získávání návyků samostatného bydlení (údržba domácnosti, komunikace se spoluobyvateli nebo s rodinnými příslušníky, finanční hospodaření);
 9. při koordinaci dalších sociálně zdravotních služeb.

Kde působíme

Naše sociální služby poskytujeme lidem, kteří žijí v městské části Praha 5.

Náš tým může klienta navštívit v místě jeho bydliště, stejně tak nás může on sám po předchozí domluvě navštívit přímo na našem pracovišti.

Pokud nepatříte do naší spádové oblasti, nebo hledáte pro sebe či pro své blízké jiný typ podpory, přejděte prosím do sekce Služby pro lidi s duševním onemocněním.

291-291-max
291-291-max (1)

Financování a registrace

Komunitní tým pro Prahu 5 je financován z rozpočtu Fokusu Praha a registrován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba Sociální rehabilitace (identifikátor 6437099).

Přejít nahoru