Klub Mosty

Mosty jsou volnočasový nízkoprahový klub pro lidi od 16 let se zkušeností s duševním onemocněním. Vede ho tým peer pracovníků, kteří návštěvníkům nabízí porozumění a podporu. Peeři odpovídají za chod klubu, tvoří program, nabízejí individuální konzultace a poskytují základní informace o dalších sociálních službách a možnostech pomoci. Peer je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Svůj životní příběh má zpracovaný a skrze své zážitky může předávat naději a povzbudit ostatní na jejich cestě zotavení.

Jak to u nás funguje

Klub Mosty

Vytváříme prostor pro vzájemnou důvěru, sdílení, seberozvoj a zábavu. Udržujeme bezpečné a respektující prostředí a přizpůsobujeme se individuálním a aktuálním potřebám našich klientů.

Klub je otevřen od pondělí do čtvrtka od 13.00 do 17.00 bez objednání.

Klub je otevřen i lidem hospitalizovaným v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kteří mají samostatné vycházky. Po domluvě s pracovníky Klubu lze zajistit i doprovod.

Co nabízíme

V Klubovně je možné popovídat si s návštěvníky a peery, navázat nová přátelství a sdílet své zkušenosti. K dispozici jsou společenské hry, sportovní a tvořivé vybavení, hudební i zahradnické nástroje, kuchyňka, PC a WiFi, Modrá místnost pro aktivity a konzultace.

Mezi pořádané aktivity patří svépomocná skupina, tvoření, hudební kroužek, zahradničení, tvůrčí psaní, trénink mozku, anglická konverzace, relaxace či kurz vaření. Jsme připravení otevírat další aktivity a svépomocné skupiny na témata, která přináší členové Klubu. Nabízíme možnost dobrovolnictví a vedení vlastních aktivit. Program obměňujeme dle aktuálního zájmu a možností. Vše probíhá dobrovolně a změna programu je vyhrazena.

Čas trávíme i na přilehlé zahradě a sportovním hřišti. Příležitostně chodíme na výlety, bowling a kulturní akce. Pořádáme táboráky, promítání filmů, diskotéky a besedy.

Klub Mosty
Kluby Mosty
Klub Mosty
Přejít nahoru