Centrum duševního zdraví Podskalí

Jsme multidisciplinární tým poskytující terénní i ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Poskytujeme profesionální služby s respektem k našim klientům. Snažíme se podpořit jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života. Rozsah a podobu poskytovaných služeb s každým klientem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme s ohledem na jeho přání, situaci a jeho potřeby. Všechny naše služby jsou bezplatné a spolupráce s námi je ryze dobrovolná.

Principy naší práce

Podskalí_Mahu

Ctíme individuální
a profesionální přístup

 1. Pracujeme systémem case management – každý klient má svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob.
 2. Během začátku možné spolupráce zjišťujeme potřeby, přání a situaci každého.
 3. Naše podpora je zjištěným potřebám přizpůsobená a velmi individuální.
 4. Setkání s klientem probíhají u něj doma, v nemocnici, na našem pracovišti nebo jinde podle potřeby.
 5. Citlivě a trpělivě hledáme cestu ke klientům, kteří mají tendenci v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně odmítat veškerou péči a uzavírat.

Pracujeme se základními principy
zotavení (recovery)

 1. Víme, že duševní onemocnění může potkat každého.
 2. Věříme, že z duševního onemocnění se dá zotavit.
 3. Vnímáme každého člověka především jako jedinečného a rovnocenného partnera.
 4. Klíčovou hodnotou naší práce je naděje, že se věci mohou posouvat k lepšímu.

Podskalí_recovery

Komu a jak pomáháme

Naše centrum podporuje dospělé osoby se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, poruch nálad či s poruchou osobnosti. V oblasti duševního zdraví spolupracujeme též s lidmi s duální diagnózou (kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti). Vítáme spolupráci s rodinnými příslušníky či osobami blízkými klientovi, jemuž pomáháme.

První návštěvu si domluvte telefonicky na čísle 774 804 923. Sociální pracovník nebo zdravotní sestra si s Vámi sjednají termín osobní schůzky a ve stručnosti se Vás zeptají na Vaši situaci a na to, co pro Vás můžeme udělat. Poté se potkáte s někým z kolegů z našeho týmu v našem sídle ve vile na Výtoni, případně Vás mohou pracovníci našeho týmu navštívit u Vás doma. Na první schůzce probereme Vaši situaci podrobněji. Domluvíme se na podobě a tématu spolupráce a na krocích, které společně uděláme pro Vaši podporu, vyřešení problému nebo zlepšení Vaší situace s ohledem na Vaše přání a potřeby. Obdržíte také podrobnější informace o fungování naší služby a možnostech další spolupráce. Úvodní schůzka trvá cca hodinu.

Kdy nejčastěji pomáháme

 1. Při chronických bludech a halucinacích.
 2. Při nedostatečném náhledu na nemoc a vyhýbání se léčbě.
 3. Při opakovaných výjezdech záchranné služby nebo Policie ČR do domácnosti.
 4. Při opakované hospitalizaci.
 5. Při agresivitě nebo sebevražedné tendenci.
 6. Při rychlém střídání psychických stavů.
 7. Při narušení kognitivních funkcí, jako je neschopnost plánování a rozhodování.
 8. Při omezené schopnosti péče o sebe a domácnost.
 9. Při osamělosti, bezdomovectví, nezaměstnanosti v produktivním věku.

Jakou konkrétní pomoc nabízíme

 1. Podporu při aktivizaci a zapojení do běžné komunity.
 2. Sociální poradenství (dávky, dostupné služby, dluhy atd.).
 3. Sledování celkového zdravotního stavu klienta.
 4. Podporu při užívání medikace, pomoc při zajištění zdravotních prohlídek.
 5. Pomoc při udržení nebo zlepšení kvality života.
 6. Podporu v domácím prostředí.
 7. Práci s rodinou a blízkými (edukace, společné schůzky atd.).
 8. Zprostředkování psychiatrické péče a psychoterapeutických služeb.
 9. Pomoc při hájení práv a zájmů.
 10. Komplexní přístup k řešení obtížných životních situací.
 11. Krizovou intervenci a psychologické poradenství.

Kde působíme

Zdravotní a sociální služby poskytujeme lidem, kteří žijí v městských částech Praha 1, Praha 2 a Praha 10 – Vinohrady a Vršovice.

Pokud nepatříte do naší spádové oblasti, nebo hledáte pro sebe či pro své blízké jiný typ podpory, přejděte prosím do sekce Služby pro lidi s duševním onemocněním.

Mapa_ikona_bílá_web
291-291-max (1)

Financování a registrace

Pilotní provoz Centra duševního zdraví je hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Centrum je registrováno v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba Sociální rehabilitace (identifikátor 8785871).

Přejít nahoru