Tým Domu zotavení

Tým Recovery House

Adi Hasanbašić, Dipl. Psych. et Mgr. et M. Psych. (Gest) – vedoucí Domu zotavení

Adi Hasanbašić, vedoucí Domu zotavení

Dobrodružství, ve kterém žiji posledních pár let, se týká mojí nové životní role otce. Díky mojí dceři se učím být více přítomen teď a tady a zároveň zkoumat svět z její perspektivy, což mi přináší radost a vhled do nových horizontů života.

Kromě šťastného dětství jako jedináček mám zažitou i válku v Bosně, která v mnohém ovlivnila moji životní zkušenost a profesní dráhu. Vzhledem k tomu, že mě vždycky zajímal vnitřní svět ostatních, vystudoval jsem psychologii, sociální kulturní antropologii a psychoterapii. Z těchto profesních rolí mě nejvíce oslovila psychoterapie (jak akademicky, tak i prakticky), která je pro mě o tom, co se nám v životě stalo, a ne co není v pořádku s námi. Hledaní významu v tom, co se nám v životě stalo, je pro mě důležité i v kontextu služby Recovery house.

Mgr. Tereza Kohut – průvodce zotavením, zástup vedoucího

Tereza Kohut

Jsem vcelku tichý člověk. Čas od času chodím do starožitnictví, kde hledám kliku specifického tvaru. Někdy chodím i přírodou, kde zmoknu, pláču zimou, a pak na to vzpomínám.

Ke konci studia psychologie mě oslovil přístup Otevřeného dialogu. Shodou okolností jsem posléze začala působit v týmu, který ve mně toto prvotní nadšení začal prohlubovat, právě díky tomu, že hodnoty tohoto přístupu zhmotňoval v autentické vztahovosti do žité zkušenosti. Vedle každodenní inspirace lidmi, se kterými se setkávám, si rozšiřuji obzory v dialogické praxi prostřednictvím různých vzdělávání.

Michaela Berkovičová – průvodkyně zotavením

Michaela Berkovičová

Narodila jsem se a vyrostla v Praze. V životě mi dává smysl vytvářet kvalitní mezilidské vztahy, a proto ráda trávím čas s přáteli. Hlavu si vyčistím dlouhou procházkou po rovině nebo po horách. Miluji film a malá artová kina. Baví mě sny a jejich výklad. Humor a jídlo spojují.

V oblasti sociální práce se profesně pohybuji osm let. Nejvíc zkušeností jsem získala jako aktivizační pracovnice s lidmi s kognitivními poruchami. Během společné cesty zotavením je pro mě klíčové budovat bezpečný prostor, který umožňuje autentický projev. Zajímám se o práci s traumatem, mám zkušenost s vedením uměleckých terapií a procházím pětiletým sebezkušenostním výcvikem.

Pokud budeme posuzovat rybu podle schopnosti vylézt na strom, bude žít celý svůj život v přesvědčení, že je neschopná.“ – Albert Einstein

Ing. Ivana Bučinská – průvodkyně zotavením

Ivana Bučinská

Jsem hrdou mámou tří úžasných dětí, které se pomalu ale jistě staví na vlastní nohy. I já sama už zase stojím na vlastních nohách a zpříma. Pomáhá mi v tom jóga. Miluji procházky se psem a zpívání u táboráku. Ráda objevuji jak nová místa, tak nové souvislosti.

Vystudovala jsem VŠE, nedávno Jógu a jógovou terapii na FTVS. Mé pracovní zkušenosti jsou pestré: obchodnice, překladatelka, headhunterka, lektorka jógy a peer konzultantka. Připravuji se na studium Aplikované psychoterapie na UPOL.

Není důležité, kolikrát spadneš, ale kolikrát vstaneš.“

Bc. Tomáš Karlický – průvodce zotavením

Tomáš Karlický

Vážím si své chápající rodiny, mám psa z útulku, sbírám citáty a rád píšu plnícím perem. Přes Adopci na dálku podporuji vzdělávání ugandského chlapce. Obor sociální patologie a prevence na SLU v Opavě jsem vystudoval při zaměstnání. Absolvoval jsem základní teoreticko-odbornou část studia grafologie a psychologie při ČGK a IAPG a účastnil jsem se výcviku Řešení konfliktů technikou mediace v Asociaci mediátorů ČR. Nyní se aktivně zajímám o terapeutický přístup Otevřený dialog.

„Každý, koho potkáte, bojuje v bitvě, o které nic nevíte. Buďte hodní. Vždycky.“ – Robin Williams

Bc. Michal Kašpar – průvodce zotavením

Michal Kašpar

Jsem frontman kapely, jsem amatérský herec, založil jsem svépomocnou skupinu, ve které se scházíme s lidmi s nejrůznějšími příběhy.

Vzděláním jsem novinář a natáčím videa nejen o duševním zdraví.

Vzdělávám se rovněž v dialogické praxi, se zkušenostmi peer pracovníka chci v Recovery house podporovat komunitního ducha. Působím také jako peer lektor, dříve ve Škole zotavení, nyní se podílím na trénincích modelu CARe.

Příběh sice není všechno, přesto chci s Vámi objevovat ten Váš.

Ing. Lukáš Polanský – průvodce zotavením

Lukáš Polanský

Jsem přemýšlivý člověk s duší dítěte. Mám rád zvířata, modrou barvu, a sbírám obaly od čokolád. Ve volném čase se jako skautský vedoucí věnuji dětem a mladým lidem. Také rád chodím do přírody, čtu si nebo hraji na kytaru, případně relaxuji vyráběním náramků z vln.

Profesní zaměření, které by mě naplňovalo, jsem dlouho hledal. Uvědomil jsem si, že schopnost empatie a nahlížení na situace z různých úhlů pohledu nejsou vlastní každému, a rád bych těchto svých darů využil ke smysluplné práci a pomoci ostatním.

 

Iva Vyčichlová (iv) – pracuje na pozici průvodce zotavením

Iva Vyčichlová

Rádx cestuji a vracím se domů. Fascinují mě léčivé rostliny, jsou přístupné všem bez rozdílu a vyrostou kdekoli, proderou se škvírami v betonu a když je vytrhnete nebo uschnou, objeví se znovu. Pampeliška ve spáře chodníku je moje ztělesnění resilience. Kromě studia fytoterapie jsem se v životě věnovalx humanitním vědám, pomoci lidem na útěku a v posledních letech sociální práci s ženami bez domova s ohledem na traumacitlivý přístup.

All that you touch you change. All that you change changes you. The only lasting truth is change.“ – Octavia E. Butler (Parable of Sewer)

Mgr. Radek Kratochvíl – průvodce zotavením

Radek Kratochvíl

Narodil jsem se na Vysočině, studoval jsem v Plzni, žiju v Praze. Viděl jsem velký kus světa, ale nejraději jsem na své chalupě obklopené lesy a pastvinami. Mám rád vůni čerstvého chleba a kávy, jsem vášnivý houbař a chodec, miluju akvarel a červené víno.

Empatie a respekt k příběhu druhých jsou hodnoty mně vlastní. Proto práci s lidmi vnímám jako přirozenou součást svého života, které se věnuji přes dvacet let ať už jako učitel, personalista, manažer, konzultant, lektor, kouč nebo nyní jako průvodce zotavením v Recovery House.

Kristýna Slabá, DiS. – průvodkyně zotavením

Kristýna Slabá

Ráda naslouchám příběhům a zkoumám v rozhovorech zákonitosti života. Baví mě objevovat jednoduchost ve složitosti, naději v těžkostech a svobodu v uzavřenosti. Naplňuje mě hloubka ticha, humor na jedné vlně, slunce, hory a putování s batohem na zádech. Vyživuji se prací na zahradě. Skrze permakulturní principy se učím nacházet rostlinám jejich přirozené podporující prostředí, ve kterém budou prospívat, podporovat se s dalšími rostlinami a tvořit tak harmonický ekosystém bez nadbytečných zásahů člověka.

Profesně jsem se dlouho věnovala hudbě a čaji, nyní procházím výcvikem Otevřeného dialogu. Z terapeutické praxe je mi blízký gestalt, fenomenologie a narativní přístup. Zabývám se také prací s traumatem.

„Věřím ve slunce, i když nesvítí. Věřím v lásku, i když ji necítím. Věřím v Boha, i když mlčí.“ – autor neznámý

Přejít nahoru