Nejčastější dotazy

Do you offer care in English?
Our psychotherapeutic center provides psychological and psychiatric services only in the Czech and Slovak languages.

Jak se objednat?
Ozvěte se nám (233 354 547, 777 800 387, recepce.brevnov@fokus-praha.cz), zanechte prosím spojení na sebe, ozveme se vám zpátky během dvou pracovních dnů s návrhem termínu úvodního rozhovoru.

Co dělat, když na první setkání nemohu přijít?
Pokud potřebujete termín setkání zrušit nebo změnit, zavolejte na recepci (777 800 387) nejpozději 48 hodin předem. U setkání v pondělí volejte nejpozději v předcházející pátek. Můžete si domluvit jeden náhradní termín. Další změna už z důvodu velkého zájmu o vstup do naší péče není možná.

Pokud termín zrušíte později než 48 hodin dopředu a požádáte o termín náhradní, budeme po vás žádat částečnou úhradu času našeho terapeuta ve výši 800 Kč. Platbu uskutečníte na začátku sezení s terapeutem. Péče u nás je plně hrazena ze zdravotního pojištění pouze v případě, že se na setkání dostavíte. Pokud nemůže přijít, pojišťovna nám vzniklé náklady na Vám rezervovaný čas terapeuta nehradí.

Pokud se nemůžete dovolat na recepci, napište SMS nebo email (recepce.brevnov@fokus-praha.cz). Přijde-li nám zpráva více než 48 hodin předem, je změna termínu bez poplatku.

Co se děje při prvním setkání?
Vstupní rozhovor trvá obvykle 50 minut.
Během vstupního rozhovoru u nás se vzájemně vyjasní, s jakými potřebami přicházíte, o co byste měli zájem a jak se to potkává s našimi programy, případně vám můžeme dát kontakt na další služby Fokusu Praha nebo doporučit jiné organizace, které se specializují na vaše obtíže.
Vzájemnou domluvu a vaši zakázku pak přináší pracovník, se kterým mluvíte, do týmu na společnou týmovou poradu, z níž vzejde přesně, co vám nabízíme. Pracovník, se kterým jste mluvil /-a, vám pak telefonicky nebo mailem sdělí výstup z porady a domluvíte se na dalším postupu.

Mohu k vám objednat své dítě mladší 18 let? Můžeme k vám docházet na rodinnou psychoterapii?
Dětem a mladistvým pod 17 let se u nás nevěnujeme terapeuticky ani diagnsoticky. Obraťte se prosím na dětského klinického psychologa, ev. psychoterapeutické centrum Nákel. U lidí na prahu dospělosti (méně než rok do plnoletosti) i čerstvě plnoletých zájemců o terapii posuzujeme při vstupním pohovoru charakter obtíží a psychickou vyzrálost. Podle toho pak klienty do péče přijímáme či je ne. Na rodinou terapii k nám dochází dospělí klienti s psychickými potížemi se svými rodiči, sourozenci, partnery nebo vlastními dětmi (ti mohou být i mladší 18 let). Rodinnou terapii, kde by bylo ve středu zájmu dítě či dospívající s psychikými či výchovnými potížemi, neděláme.

Jaká je kontraindikace vstupu do služeb Psychoterapie?
Vždy individuálně posuzujeme, jestli naše služby mohou být prospěšné pro váš typ problémů. V případě, že vás nepřijmeme do služby, doporučíme vám jiné organizace, které se specializují na vaše obtíže.
Nepracujeme se zaměstnanci a bývalými zaměstnanci Fokusu Praha. Také nedoporučujeme společný psychoterapeutický program lidem, kteří se předem dobře znají - jsou přátelé nebo kolegové - a jejich vztah by tím byl zbytečně zatěžován.
Nepracujeme s aktuálně závislými uživateli psychoaktivních látek. V případě duálních diagnóz individuálně posuzujeme závažnost závislosti. Lidem s primární poruchou autistického spektra a pacientům s organickými duševními poruchami (např. počínající demencí, po poranění) doporučujeme obrátit se na specializované služby (Nautis, Cerebrum). Nepřijímáme klienty s mentálním hendikepem.
Nepracujeme s lidmi mladšími 17 let. U lidí na prahu dospělosti posuzujeme přijetí do péče vždy individuálně. Dospívajícím s poruchami příjmu potravy a jejich rodičům doporučujeme obrátit se na jiná specializovaná pracoviště.

Jak dlouho trvá léčba?
Docházka do individuální psychoterapie je u nás časově ohraničená. Délka docházky je individuální a vychází z dohody mezi klientem a terapeutem. Může trvat několik měsíců nebo i déle než jeden rok. Klient spolu s terapeutem pravidelně hodnotí průběh terapie a vhodnost jejího pokračování. Na ukončení terapie pohlížíme jako na proces, který může sám o sobě trvat nějakou dobu.
Stacionární program - trvá přibližně 3 měsíce.
Ambulantní skupiny - délka docházky záleží na typu skupiny, každá může mít jiné časové omezení.
Individuální psychoterapie - délka spolupráce je na dohodě s psychoterapeutem, obvykle 1-2 roky.
Párová a rodinná terapie - délka je na dohodě s psychoterapeuty.

Co se stane, když nepřijdu na terapii?
Pokud docházíte na individuální psychoterapii a potřebujete změnit nebo zrušit předem domluvené setkání, zavolejte na recepci (777 800 387). Ta váš vzkaz předá terapeutovi. Recepce je vám k dispozici ve všední dny od 8:00 do 16:00. V případě, že se nemůžete dovolat, napište SMS a podepište se v ní, abychom věděli, kdo se omlouvá.

Pokud se z individuální terapie omluvíte méně než 48 hodin před sjednaným termínem konzultace, budeme po vás požadovat poplatek ve výši 700 Kč. Poplatek hradí náklady na čas terapeuta, které vlivem vaší absence nebudou uhrazeny zdravotní pojišťovnou. V úvodu docházky do terapie od vás terapeut vybere vratnou zálohu ve výši 700 Kč, ze které se poplatek strhne. Na následující terapii od vás vybere nových 700 Kč. Na konci terapie vám bude nevyčerpaná záloha vrácena. Pokud se posledního setkání s terapeutem nebudete moci zúčastnit, zbylou zálohu si můžete vyzvednout do 6 měsíců od posledního setkání s terapeutem. Dejte nám předem vědět na email  zdravotni@fokus-praha.cz, kdy si pro peníze přijdete.

U skupinové psychoterapie platí stejná pravidla jako v případě omluv z individuální terapie: Pokud se ze skupinového setkání omluvíte méně než 48 hodin před sjednaným termínem konzultace, budeme po vás požadovat poplatek ve výši 300 Kč. Na začátku docházky od vás terapeuti vyberou zálohu na tři poplatky ve výši 900 Kč. Zálohu je třeba v případě absencí průběžně doplňovat. Nevyčerpanou zálohu vám terapeuti vrátí na závěr vaší docházky do skupiny.

Spolupracujete s jinými sociálními nebo psychiatrickými službami?
Je to na domluvě; je možné dohodnout společnou schůzku s nimi a s klientem, tzv. síťové setkání.

Jakou máte pracovní dobu?
Dům se otevírá v 8 hodin a poté je možné se nám dovolat nejpozději do 16 hodin. V tomto rozmezí také probíhají téměř všechny individuální terapie. Ty závisí na časových možnostech psychoterapeutů. Stacionář a některé skupiny začínají dopoledne, jiné v odpoledních hodinách. Některé programy, hlavně všechny krátkodobé programy pro veřejnost, se konají v podvečerních hodinách.

Mohu docházet na terapii jako samoplátce?
Do péče přednostně přijímáme klienty zdravotních pojišťoven. Pokud preferujete přímou platbu, doporučujeme obrátit se na profesionály v péči o duševní zdraví v soukromých praxích mimo systém veřejného zdravotnictví, kteří nejsou tak vytížení. Ceník našich služeb Vám zašleme na vyžádání - pište na zdravotni@fokus-praha.cz.

 

 

Přejít nahoru