Centrum duševního zdraví Podskalí

Pilotní provoz CDZ je hrazen z projektu „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. 

Logo OPZ barevn  MZCR RGB p

 

Jsme multidisciplinární tým poskytující terénní i ambulantní služby dospělým lidem se zkušeností s duševním onemocněním.

Poskytujeme profesionální služby s respektem k našim klientům. Snažíme se podpořit jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné ke zlepšení kvality života.

Rozsah a podobu poskytovaných služeb s každým klientem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme s ohledem na jeho přání, situaci a jeho potřeby.

Náš tým tvoří sociální pracovníci, peer konzultanti, zdravotní sestry, psychiatři a psychologové.

AKTUÁLNĚ: V rámci současných vládních nařízení nadále poskytujeme služby CDZ, přičemž se individuálně domlouváme s klienty a dodržujeme bezpečnostní opatření. Na základě domluv probíhají konzultace – ambulantní návštěvy CDZ, telefonický kontakt i schůzky v terénu. Každý všední den od 8 – 18 hodin jsme k dispozici na kontaktním telefonu (774 804 923).

 

Kde působíme?

Zdravotní a sociální služby poskytujeme lidem, kteří žijí v okolí Centra Podskalí, tj. na Praze 1, Praze 2 a na Praze 10 – Vinohradech a Vršovicích.

Náš tým za Vámi může přijet do místa bydliště  nebo nás můžete navštívit přímo na našem pracovišti.

Nabízíme Vám:

 • dlouhodobou individuální podporu
 • intenzivní podporu a lékařskou péči v době zhoršení zdravotního stavu v domácím prostředí
 • psychiatrickou péči
 • radu nebo praktickou pomoc při hospodaření s penězi
 • sociální poradenství včetně pomoci s vyplňováním formulářů apod.
 • doprovody k lékařům, na úřady apod.
 • zprostředkování dalších služeb
 • psychoterapeutické služby

Pomáháme Vám:

 • při řešení obtížných životních situací
 • v aktivním předcházení a zvládání krizových situací spojených se zhoršením zdravotního stavu
 • zapojit se do běžného života
 • hájit vaše práva a zájmy
 • se zajištěním dávek státní podpory

Poradenství a podporu nabízíme také rodinám a blízkým.

Naše služby vám poskytneme bezplatně.

První návštěvu si domluvte telefonicky na tel. 774 804 923

Vybrat jinou službu Fokusu Praha