Čeští, slovenští a němečtí odborníci z programu Blázníš? No a! si vyměňovali zkušenosti v oblasti prevence duševního zdraví dětí a mladistvých

Praha, 10. 11. 2022 – Blázníš? No a!, vzdělávací, zážitkový a interaktivní program primární prevence v oblasti duševního zdraví určený pedagogům, třídním kolektivům a především žákům a studentům ve věku od 15 do 20 let slaví letos sedmnáct let své existence v České republice. Odborníci, kteří program v tuzemsku rozvíjí, si pozvali do Prahy kolegy ze Slovenska a Německa, odkud byl program převzat do českého a slovenského prostředí. Bilanční konference spojená s workshopy a výměnou zkušeností z jednotlivých zemí proběhla díky podpoře Domu zahraniční spolupráci v rámci vzdělávacího programu Erasmus+ a Magistrátu hlavního města Prahy 10. listopadu na Staroměstské radnici.      

Radka Votavová na konferenci BNA„Program Blázníš? No a! jsme spustili ve Fokusu Praha v roce 2005. Sice jsme jeho metodiku a hlavní ideu převzali od našich západních sousedů, kde běží pod názvem Verrückt? Na und!, nicméně v následujících letech jsme ho museli adaptovat na podmínky českého vzdělávacího systému i českou mentalitu. Jsem ráda, že se tento rok podařilo uspořádat takto rozsáhlé a de facto největší setkání všech týmů z ČR, jehož se mimo jiné zúčastnili i spoluautor německé předlohy, Norbert Göller z organizace Irrsinnig Menschlich, a Janka Hurová, ředitelka Združenia pre duševné zdravie – Integra, které zaštiťuje program Šialený? No a! na Slovensku. Program je mimořádně úspěšný. Jenom od září loňského do listopadu letošního roku se podařilo v rámci Česka uspořádat celkem 287 školských dnů, na nichž se podílelo 24 organizací a 160 lektorů,“ říká Radka Votavová, ředitelka Centra vzdělávání Fokusu Praha a vedoucí národní úrovně programu Blázníš? No a! v České republice.

Německý program Verrückt? Na und! představila jeho současná vedoucí a lektorka Anne-Kathrin Lange z lipské organizace Irrsinnig Menschlich. Program v Německu běží od roku 2001. V současné době je do něj zapojeno zhruba 100 týmů a organizací. Od roku 2016 je k dispozici také pro studenty vysokých škol a letos poprvé i pro žáky základních škol. Anne během svého vystoupení připomněla, nakolik je pro realizaci programu důležitý osobní příběh. Sama před rokem onemocněla a musela být na šest týdnů hospitalizována v psychiatrické nemocnici. Po svém návratu do běžného života se vrátila k lektorské činnosti: „Žijeme ve speciální době. Důležitý je náš postoj a přístup, se kterým předstupujeme před žáky. Každý školský den je jiný. Jde o to navázat s žáky ten správný kontakt a věnovat se tomu, co je pro děti v tu danou chvíli opravdu důležité, co je trápí,“ shrnuje podstatu programu Anne-Kathrin Lange.

Ředitelka Združenia pre duševné zdravie – Integra Janka Hurová ve svém příspěvku poděkovala Fokusu Praha a jmenovitě Radce Votavové za pomoc s realizací slovenské verze programu –  Šialený? No a! Na Slovensku program běží také od roku 2005 jako v ČR, nicméně nepodařilo se jej doposud rozšířit celorepublikově. Většina projektových školských dnů, kterých bývá cca 10 za školní rok, probíhá na středních školách v Prešově a Košicích. Centrum Združenia pre duševné zdravie – Integra, které program zastřešuje, se nachází ve východoslovenských Michalovcích.    

Účastnící konference se kromě bilance všech tří národních programů podrobněji seznámili s pilotním programem na podporu péče o duševní zdraví pro 2. stupeň základních škol, který prezentovala Jaroslava Paštiková, vedoucí Komunitního týmu Jindřichův Hradec při Fokusu Tábor. Jana Krunclová a Alena Vrbová z Informačního a poradenského centra Západočeské univerzity v Plzni představily pilotní program pro studenty vysokých škol a ředitelka neziskové organizace Nevypusť duši Barbora Pšenicová prezentovala výsledky výzkumu s názvem Dětské duševní zdraví pohledem dospělých. Poslední část konference přinesla workshopy k přednáškovým blokům a prostor pro mezinárodní networking.

„Vzrůstající počet mladých lidí s duševními potížemi nás motivuje k dalšímu rozvoji nejenom programu Blázníš? No a!, ale i dalších preventivních a podpůrných aktivit. Loni na podzim jsme například v rámci Fokusu Praha spustili službu podporovaného vzdělávání – dostuduj.fit, kterou jsme nedávno znovu blíže představili v podcastu Studio duše. Dostuduj.fit cílí na lidi starší 16 let, kteří žijí nebo studují v Praze a potýkají se s psychickými obtížemi nebo duševní nepohodou. Je ale určena také jejich rodičům, spolužákům či pedagogům, kteří pro ně hledají odbornou pomoc,“ dodává Radka Votavová.     

Na zvyšující zájem mladých klientů reagoval Fokus Praha mimo jiné také tím, že snížil spodní věkovou hranici pro využívání všech poskytovaných služeb z 18 na 16 let. Stále však platí, že organizace se primárně zaměřuje na podporu lidí s vážným duševním onemocněním. Náctiletým klientům, kteří poprvé zažívají psychickou krizi, tak často poskytuje podporu do doby, než začnou využívat například individuální psychoterapii.

BNA konference 1     BNA konference 5

BNA konference 3     BNA konference 4

Více novinek
Přejít nahoru