Náš tým

Náš tým_ilustrační obrázek

Tým Psychoterapie Fokus Praha tvoří psychoterapeuti, psychologové, psychiatři a další zdravotní pracovníci.

Vrátil se vám e-mail pro našeho pracovníka? Zkontrolujte si jeho formát. Od srpna platí pouze e-mailové adresy tvořené příjmení.jméno@fokus-praha.cz.

Avatar_male
PhDr. Václav Jílek

psycholog, psychoterapeut, vedoucí týmu
+420 775 080 137
jilek.vaclav@fokus-praha.cz

Václav Jílek pracuje s klienty v individuální psychoterapii, skupinové psychoterapii, párové a rodinné terapii. Provádí psychologická vyšetření. Absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik ve Skálově institutu, kde nyní působí jako výcvikový lektor. Dále absolvoval základní trénink v Otevřeném dialogu. Získal kvalifikaci klinického psychologa a funkční specializaci v psychoterapii.

Avatar_female
Bc. Lenka Mlejnková

arteterapeutka, zástupkyně vedoucího týmu
+420 777 800 395
mlejnkova.lenka@fokus-praha.cz

Lenka Mlejnková poskytuje individuální a skupinovou arteterapii. Spolupracuje na projektech s výtvarným zaměřením. Absolvovala výcvik SUR ve skupinové psychoterapii se zaměřením na arteterapeutické techniky a dále Atelier arteterapie PF JCU.

Avatar_female
Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková, M.A.

psychoterapeutka, taneční pohybová terapeutka
+420 777 800 387
zdravotni@fokus-praha.cz

Jana Špinarová Dusbábková se podílí na vedení skupinových programů, poskytuje také individuální taneční pohybovou terapii a individuální verbální psychoterapii.

Avatar_female
MUDr. Zuzana Foitová

psychiatra, psychoterapeutka
+420 777 800 387
foitova.zuzana@fokus-praha.cz
 

Zuzana Foitová působí ve Fokusu Praha přes 20 let, z toho 6 let byla vedoucí denního sanatoria. Jejím hlavním odborným zájmem je komplexní péče o lidi s vážným duševním onemocněním, včetně mobilních a krizových služeb a práce s rodinami nemocných. Věnuje se také supervizi a vzdělávání pracovníků v sociální a zdravotní oblasti. Dlouhodobě se angažuje ve snahách o modernizaci systému péče o duševní zdraví v ČR.

Avatar_female
Mgr. Kateřina Glisníková

psychoterapeutka
+420 777 800 387
glisnikova.katerina@fokus-praha.cz

Kateřina Glisníková se věnuje individuální psychoterapii a psychologické diagnostice. Je frekventantkou akreditovaného psychodynamického terapeutického výcviku a je zařazena v předatestačním vzdělávání.

Avatar_female
Mgr. Anna Horká

psycholožka, muzikoterapeutka
+420 777 800 387
horka.anna@fokus-praha.cz

Anna Horká vystudovala psychologii na UK v Praze a hru na bicí nástroje na Pražské konzervatoři. Absolvovala výcvik v Edukační muzikoterapii u M. Lipského, dokončuje dlouhodobý psychoterapeutický výcvik INSTEP (Gestalt), studuje muzikoterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje s klienty v individuální a skupinové terapii a muzikoterapii.

Avatar_female
Mgr. Barbora Hrdličková

psychoterapeutka a klinická psycholožka
+420 777 800 387
hrdlickova.barbora@fokus-praha.cz 

Barbora Hrdličková je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Poskytuje individuální, skupinovou, rodinnou a párovou terapii. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a nadstavbový výcvik pro práci s páry a rodinou v PCA (Přístup zaměřený na člověka, Rogersovská psychoterapie), má základní výcvik v Open Dialogu. Podílí se na školení neatestovaných psychologů a psychoterapeutů na našem pracovišti.

Avatar_male
Mgr. Jaroslav Jirman, PhD.

psychoterapeut
+420 777 800 387
zdravotni@fokus-praha.cz

Jaroslav Jirman pracuje s klienty v individuální a skupinové terapii. Poskytuje párovou nebo rodinnou terapii. Absolvoval výcvik v daseinsanalytické psychoterapii.

Avatar_male
Mgr. Michal Karas

psychoterapeut
+420 777 800 387
zdravotni@fokus-praha.cz

Michal Karas poskytuje v rámci pracoviště Psychoterapie individuální i skupinové formy verbální psychoterapie, podílí se na vedení stacionárního programu. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze a rovněž v PCA (Rogersovská psychoterapie). Dlouhodobě se věnuje vzdělávacím projektům v oblasti duševního zdraví a krizové intervenci.

Avatar_female
PhDr. Kamila Laudová

psycho/dramaterapeutka, psycholožka
+420 777 800 395
laudova.kamila@fokus-praha.cz

Kamila Laudová pracuje ve Fokusu Praha s individuálními klienty i ve skupinových programech. Individuálně provází psychosomatickou krizí a poskytuje relaxačně – aktivizační podpůrně zaměřené programy.

Avatar_female
Mgr. Mária Miličevičová

psychoterapeutka, psycholožka
+420 777 800 387
milicevicova.maria@fokus-praha.cz

Mária Miličevičová absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v PCA (Přístup zaměřený na člověka, Rogersovská psychoterapie). Má zkušenosti z akutního lůžkového zařízení. Ve Fokusu Praha pracuje s individuálními klienty a podílí se na skupinové psychoterapii. Po dohodě s lékařem provádí psychologická vyšetření.

Avatar_female
MUDr. Ingeborg Novotná

psychiatra
+420 777 800 387
novotna.ingeborg@fokus-praha.cz

Ingeborg Novotná započala svou psychiatrickou praxi v roce 1996 v PL Kosmonosy, později v PL Bohnice. Ve Fokusu Praha pracuje na pozici ambulantního psychiatra od roku 2014. Další ambulantní praxi vykonává na poliklinice Prosek Praha 9 a v různých Domovech Seniorů v okolí Prahy. Má zaměření na biologickou psychiatrii a podpůrnou psychoterapii.

Avatar_male
Tomáš Pikhart, DiS.

terapeut, zdravotní bratr
+420 777 800 387
pikhart.tomas@fokus-praha.cz

Tomáš Pikhart má dokončené kompletní vzdělání v oboru Psychiatrická sestra. Dála je absolventem Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, kde se věnoval oboru Tvorba textu a scénáře. Nyní si dokončuje komplexní psychoterapeutický výcvik PCA. Na část úvazku je zaměstnaný v Centru duševního zdraví pro Prahu 6.

Avatar_female
Bc. Jitka Řenčová

psychoterapeutka, arteterapeutka
+420 777 800 395
rencova.jitka@fokus-praha.cz

Jitka Řenčová poskytuje individuální arteterapii a podílí se na psychoterapeutickém stacionáři a programech Centra Břevnov. Kromě práce ve Fokusu Praha se věnuje také restaurování a volné umělecké tvorbě.

Avatar_male
Mgr. Štěpán Smolík, PhD.

psycholog, dramaterapeut
+420 777 800 395
zdravotni@fokus-praha.cz

Štěpán Smolík se v týmu Psychoterapie Fokus Praha podílí na vedení stacionárního programu a dalších programů, mimo břevnovské centrum pracuje terapeuticky, poradensky, supervizně i lektorsky se skupinami s různorodou problematikou (mentální postižení, poruchy chování, ADHD, závislosti aj.).

Avatar_female
PhDr. Zora Světlíková

psychoterapeutka, klinická psycholožka
tel.: 770 159 223
svetlikova.zora@fokus-praha.cz

Aktuálně na mateřské dovolené.

Avatar_female
Mgr. et Mgr. Vladimíra Šídlová

klinická psycholožka a psychoterapeutka
+420 777 800 387
sidlova.vladimira@fokus-praha.cz

Vladimíra Šídlová poskytuje individuální psychoterapii a psychologická vyšetření. Podílí se na školení neatestovaných psychologů. Má ukončený systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii. Má zkušenosti s prací v nemocnici, centru duševního zdraví a psychologické ambulance. 

Avatar_female
Mgr. Nikoleta Vereščák

psycholožka
+420 777 800 387
kovacova.nikoleta@fokus-praha.cz

Nikoleta Kováčová vystudovala psychologii na FSS MU v Brně a je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku integrace v psychoterapii (VIP). Pracuje s klienty v individuální a skupinové psychoterapii a pod supervizí provádí psychologická vyšetření.

Pracovnice zázemí

Avatar_female
Hana Franklová

asistentka
+420 777 800 387
zdravotni@fokus-praha.cz

Hana Franklová je ve Fokusu Praha od roku 2004 na pozici administrativní pracovnice, vedoucí sekretariátu. Mimo běžnou agendu komunikuje se zdravotními pojišťovnami, zajišťuje drobné opravy v domě.

Avatar_female
Ing. Jindra Karlíková

ekonom Centra Břevnov
+420 777 800 387
karlikova.jindriska@fokus-praha.cz

Jindra Karlíková se stará o rozpočet Centra Břevnov, pokladnu a průběžné čerpání finančních prostředků jednotlivých projektů.

Přejít nahoru