Náš tým

Náš tým, Centrum duševního zdraví Kladno

Tým Psychoterapie Fokus Praha tvoří psychoterapeuti, psychologové, psychiatři a další zdravotní pracovníci.

Vrátil se vám e-mail pro našeho pracovníka? Zkontrolujte si jeho formát. Od srpna platí pouze e-mailové adresy tvořené příjmení.jméno@fokus-praha.cz.

Avatar_male
PhDr. Václav Jílek

psycholog, psychoterapeut, vedoucí týmu
+420 777 800 387
jilek.vaclav@fokus-praha.cz

Václav Jílek pracuje s klienty v individuální psychoterapii, skupinové psychoterapii, párové a rodinné terapii. Provádí psychologická vyšetření. Absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik ve Skálově institutu, kde nyní působí jako výcvikový lektor. Dále absolvoval základní trénink v Otevřeném dialogu. Získal kvalifikaci klinického psychologa a funkční specializaci v psychoterapii.

Avatar_female
Mgr. et Mgr. Vladimíra Šídlová

klinická psycholožka a psychoterapeutka, zástupkyně vedoucího týmu
+420 777 800 387
sidlova.vladimira@fokus-praha.cz

Vladimíra Šídlová poskytuje individuální psychoterapii a psychologická vyšetření. Podílí se na školení neatestovaných psychologů. Má ukončený systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii. Má zkušenosti s prací v nemocnici, centru duševního zdraví a psychologické ambulance. 

Avatar_female
Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková, M.A.

psychoterapeutka, taneční pohybová terapeutka
+420 777 800 387
zdravotni@fokus-praha.cz

Jana Špinarová Dusbábková se podílí na vedení skupinových programů, poskytuje také individuální taneční pohybovou terapii a individuální verbální psychoterapii.

Avatar_female
MUDr. Zuzana Foitová

psychiatra, psychoterapeutka
+420 777 800 387
foitova.zuzana@fokus-praha.cz
 

Zuzana Foitová působí ve Fokusu Praha přes 20 let, z toho 6 let byla vedoucí denního sanatoria. Jejím hlavním odborným zájmem je komplexní péče o lidi s vážným duševním onemocněním, včetně mobilních a krizových služeb a práce s rodinami nemocných. Věnuje se také supervizi a vzdělávání pracovníků v sociální a zdravotní oblasti. Dlouhodobě se angažuje ve snahách o modernizaci systému péče o duševní zdraví v ČR.

Avatar_female
MUDr. Tereza Frýdlová

psychoterapeutka
+420 777 800 387
frydlova.tereza@fokus-praha.cz

Tereza Frýdlová pracuje s klienty v individuální psychoterapii. Dokončuje psychodynamický psychoterapeutický výcvik a je v předatestační přípravě v oboru psychiatrie. Má zkušenosti z Psychiatrické nemocnice Bohnice, mimo jiné z psychoterapeutického oddělení a Centra krizové intervence.

Avatar_female
Mgr. Kateřina Glisníková

psychoterapeutka
+420 777 800 387
glisnikova.katerina@fokus-praha.cz

Kateřina Glisníková se věnuje individuální psychoterapii a psychologické diagnostice. Je frekventantkou akreditovaného psychodynamického terapeutického výcviku a je zařazena v předatestačním vzdělávání.

Avatar_female
Mgr. Barbora Hrdličková

psychoterapeutka a klinická psycholožka
+420 777 800 387
hrdlickova.barbora@fokus-praha.cz 

Barbora Hrdličková je klinická psycholožka a psychoterapeutka. Poskytuje individuální, skupinovou, rodinnou a párovou terapii. Absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a nadstavbový výcvik pro práci s páry a rodinou v PCA (Přístup zaměřený na člověka, Rogersovská psychoterapie), má základní výcvik v Open Dialogu. Podílí se na školení neatestovaných psychologů a psychoterapeutů na našem pracovišti.

Avatar_male
Mgr. Jaroslav Jirman, PhD.

psychoterapeut
+420 777 800 387
zdravotni@fokus-praha.cz

Jaroslav Jirman pracuje s klienty v individuální a skupinové terapii. Poskytuje párovou nebo rodinnou terapii. Absolvoval výcvik v daseinsanalytické psychoterapii.

Avatar_female
Mgr. Martina Kusáková

psycholožka, arteterapeutka
+420 777 800 387
kusakova.martina@fokus-praha.cz

Martina Kusáková

Avatar_male
Mgr. Michal Karas

psychoterapeut
+420 777 800 387
zdravotni@fokus-praha.cz

Michal Karas poskytuje v rámci pracoviště Psychoterapie individuální i skupinové formy verbální psychoterapie, podílí se na vedení stacionárního programu. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze a rovněž v PCA (Rogersovská psychoterapie). Dlouhodobě se věnuje vzdělávacím projektům v oblasti duševního zdraví a krizové intervenci.

Avatar_female
PhDr. Kamila Laudová

psycho/dramaterapeutka, psycholožka
+420 777 800 387
laudova.kamila@fokus-praha.cz

Kamila Laudová pracuje ve Fokusu Praha s individuálními klienty i ve skupinových programech. Individuálně provází psychosomatickou krizí a poskytuje relaxačně – aktivizační podpůrně zaměřené programy.

Avatar_female
Bc. Lenka Mlejnková

arteterapeutka
+420 777 800 387
mlejnkova.lenka@fokus-praha.cz

Lenka Mlejnková poskytuje individuální a skupinovou arteterapii. Spolupracuje na projektech s výtvarným zaměřením. Absolvovala výcvik SUR ve skupinové psychoterapii se zaměřením na arteterapeutické techniky a dále Atelier arteterapie PF JCU.

Avatar_female
MUDr. Ingeborg Novotná

psychiatra
+420 777 800 387
novotna.ingeborg@fokus-praha.cz

Ingeborg Novotná započala svou psychiatrickou praxi v roce 1996 v PL Kosmonosy, později v PL Bohnice. Ve Fokusu Praha pracuje na pozici ambulantního psychiatra od roku 2014. Další ambulantní praxi vykonává na poliklinice Prosek Praha 9 a v různých Domovech Seniorů v okolí Prahy. Má zaměření na biologickou psychiatrii a podpůrnou psychoterapii.

Avatar_male
Tomáš Pikhart, DiS.

terapeut, zdravotní bratr
+420 777 800 387
pikhart.tomas@fokus-praha.cz

Tomáš Pikhart má dokončené kompletní vzdělání v oboru Psychiatrická sestra. Dála je absolventem Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, kde se věnoval oboru Tvorba textu a scénáře. Nyní si dokončuje komplexní psychoterapeutický výcvik PCA. Na část úvazku je zaměstnaný v Centru duševního zdraví pro Prahu 6.

Avatar_female
PhDr. Zora Světlíková

psychoterapeutka, klinická psycholožka
tel.: 770 159 223
svetlikova.zora@fokus-praha.cz

Aktuálně na mateřské dovolené.

Pracovnice zázemí

Avatar_female
Hana Franklová

asistentka
+420 777 800 387
zdravotni@fokus-praha.cz

Hana Franklová je ve Fokusu Praha od roku 2004 na pozici administrativní pracovnice, vedoucí sekretariátu. Mimo běžnou agendu komunikuje se zdravotními pojišťovnami, zajišťuje drobné opravy v domě.

Avatar_female
Ing. Jindra Karlíková

ekonom Centra Břevnov
+420 777 800 387
karlikova.jindriska@fokus-praha.cz

Jindra Karlíková se stará o rozpočet Centra Břevnov, pokladnu a průběžné čerpání finančních prostředků jednotlivých projektů.

Přejít nahoru