ČR nemá funkční systém financování zdravotníků v komunitních službách

Fokus Praha podpořil otevřený dopis ředitelky FOKUSu Vysočina Mgr. Anny Šimonové Výkonnému výboru a Odborné radě reformy péče o duševní zdraví. Výzva, kterou kromě Fokusu Praha podpořilo dalších 15 organizací poskytujících komunitní služby v oblasti péče o duševní zdraví, žádá o diskusi mezi poskytovateli, vedením reformy a zdravotními pojišťovnami. Snahou je zvýšení dostupnosti terénní zdravotní péče pro lidi s duševním onemocněním i v regionech, kde doposud nejsou centra duševního zdraví.

„Jakkoliv je multidisciplinární spolupráce sociálních a zdravotních pracovníků a její přínos pro klienty všeobecně podporovaná a vyzdvihovaná, není již řadu let systémově řešeno financování zdravotníků v těchto službách. Ač mají poskytovatelé registrovány zdravotní služby, pojišťovny nemají zájem uzavírat smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v terénu a v pobytových zařízeních sociální péče pro lidi s duševním onemocněním. Poskytovatelé jsou tak nuceni terénní sestry financovat z jiných zdrojů – prostřednictvím projektů MAS z EU dotací, které jsou časově omezené, a tedy bez udržitelnosti, prostřednictvím firemních nebo nadačních zdrojů.  Domníváme se, že ani jedna z těchto forem není systémová, dlouhodobě udržitelná, nemá potenciál na rozvoj a není ani důstojná pro poskytovatele, zdravotníky či klienty,“ stojí mimo jiné v dopise.

Celý text výzvy je k dispozici na webových stránkách FOKUSu Vysočina zde.

Více novinek
Přejít nahoru