Fokus Praha ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice spouští Centrum duševního zdraví pro Brandýsko

V rodině center duševního zdraví Fokusu Praha přibude po prázdninách další – Centrum duševního zdraví pro Brandýsko. Kdy centrum zahájí svou činnost, jak bude fungovat a jaké služby nabídne svým klientům, jsme zjišťovali u vedoucí komunitního týmu Dolní Povltaví Barbory Novotné, která CDZ pro Brandýsko povede. Barbora pracuje ve Fokusu již 20 let. Vystudovala sociální práci a absolvovala psychoterapeutický výcvik.

Kdy má být centrum oficiálně otevřeno?

CDZ pro Brandýsko bude oficiálně spuštěno 1. října 2020. Původní záměr byl zahájit provoz v pilotním programu Ministerstva zdravotnictví již od 1. září, ale bohužel se nepodařilo včas domluvit rozšíření smlouvy se zdravotními pojišťovnami k tomuto datu.

S jakými subjekty bude Fokus na fungování centra spolupracovat a jak bude probíhat jeho financování?

CDZ pro Brandýsko bude financováno z Programu podpory CDZ III, tedy z evropských peněz, které jdou přes Ministerstvo zdravotnictví. Fokus zajišťuje sociální část týmu CDZ a zdravotní část zajišťuje Psychiatrická nemocnice Bohnice. Je to již třetí společné CDZ, které Fokus Praha realizuje s PNB. Celkem bude mít Fokus již páté CDZ.

Centra duševního zdraví jsou vytvářena na bázi multidisciplinárních týmů. Jak početný bude sociálně-zdravotní tým v CDZ Brandýsko a jaké bude jeho profesní složení?

V týmu CDZ pro Brandýsko bude dvanáctičlenný sociálně-zdravotní tým. V sociální části týmu jsou to konkrétně jeden vedoucí, tři sociální pracovníci, jeden peer konzultant – pracovník se zkušeností s duševním onemocněním, pracovní konzultant – IPS modelu (Individual Placement and Support). Zdravotní část týmu tvoří staniční sestra – vedoucí zdravotní části, tři zdravotní sestry, zdravotní bratr, psychiatr a psycholog.

Jaké služby budou moct klienti v centru využívat?

Půjde o standardní terénní práci. Ta zpravidla začíná prvním kontaktem v místě, kde je to našemu budoucímu klientovi příjemné a kde to zná. Při první schůzce zmapujeme jeho potřeby a přání a naší podporu následně nastavíme tak, aby mu co nejvíce seděla a byla „ušita přesně na míru“.

Je také běžné, že podle potřeby a přání klienta spolupracujeme s dalšími profesionály, např. ambulantním psychiatrem, praktickým lékařem, pracovníky sociálních služeb apod. Každý klient má vždy svého klíčového pracovníka, se kterým plánuje péči a zapojení dalších spolupracujících osob. V náročných a krizových situacích se snažíme podporu nabízet aktivněji, ale vždy s respektem k dané situaci. Společně hledáme cesty, jak krizi předcházet a zároveň ji zvládnout bez nutnosti hospitalizace. Velmi citlivě a trpělivě musíme postupovat hlavně u klientů, kteří mají tendenci odmítat v obdobích zhoršení příznaků nemoci nebo obecně kdykoliv veškerou péči a uzavírat se do izolace. Klienty nikdy nenutíme do žádných služeb, sociálních ani zdravotních. Principem naší práce je motivovat a zplnomocňovat.

Jinak k dispozici bude naše centrum každý všední den osobně i na kontaktním telefonu. Nabízíme možnost kontaktování také o víkendu, ale pouze telefonicky. Provozní dobu a další doplňující informace zveřejníme na našem webu v průběhu září. Výhledově plánujeme realizovat také svépomocnou skupinu, besedy apod.

Jaká má být maximální kapacita centra co do počtu klientů a jaké lokality se bude nabízená podpora týkat?

Počítáme s tím, že jeden zaměstnanec centra bude pracovat maximálně s 15 až 20 klienty. Co se týče lokality, kterou naše centrum obsáhne, prozatím půjde o správní obvody obcí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Čelákovice. Výhledově by měly přibýt správní obvody obcí Odolena Voda a Úvaly, jak je podrobněji vidět z níže uvedené mapy. Celkově bychom měli pokrývat lokalitu, v níž žije cca 100 tisíc obyvatel.

Mapa CDZ Brandýsko

 

Více novinek
Přejít nahoru