Letošní ročník iniciativy #EuropeanMentalHealthWeek zdůrazňuje význam komunitního soužití pro naše duševní zdraví

Letošní ročník iniciativy #EuropeanMentalHealthWeek zdůrazňuje význam komunitního soužití pro naše duševní zdravíPraha, 22. 5. 2023 – Organizace Mental Health Europe vyhlásila pro dny od 22. do 28. května Evropský týden pro duševní zdraví. V pořadí čtvrtý ročník, který je na sociálních sítích prezentován pod hashtagem #EuropeanMentalHealthWeek, poukazuje na vztah mezi individuálním duševním zdravím a komunitou, tedy prostředím, ve kterém lidé tráví většinu svého času. Takovou komunitou může být škola, rodina, zaměstnání, jakýkoliv volnočasový kolektiv, ale i např. komunity propojené v internetové síti. Letošní apel na „duševně zdravé komunity“ podporuje i Evropský parlament. Ve středu 24. 5. se v jeho prostorách uskuteční konference s názvem How Mentally Healthy Communities Can Make Us Thrive přenášená také online. Na vizuálech Evropského týdne duševního zdraví se již tradičně objevuje zelená stuha – symbol otevřenosti k duševnímu zdraví.    

„Během covidové pandemie jsme zjistili, jak se může komunitně šířit závažné virové onemocnění. Stejně tak intenzivně ale mohou komunity působit i na naše duševní zdraví. Ať už pozitivně, kdy nám v tom či onom kolektivu mohou naši nejbližší pomoci odvrátit psychickou krizi, tak i negativně, kdy nás naopak mohou vyloučit a v případě našich psychických potíží dále stigmatizovat. Proto je potřeba klást velký důraz na prevenci a osvětu i uvnitř komunit, o což se také ve Fokusu intenzivně snažíme,“ zdůrazňuje Petr Hudlička, generální ředitel Fokusu Praha, největší české nevládní organizace podporující lidi s vážným duševním onemocněním.

Například pro školy Fokus Praha již od roku 2005 realizuje vzdělávací program primární prevence pro žáky a studenty ve věku 15–20 let a jejich pedagogy s názvem Blázníš? No a! „Cílem tohoto programu, který je dnes už celorepublikový a podílí se na něm řada dalších organizací, je přinášet do škol otevřenost v tématu duševního zdraví. V praxi to vypadá tak, že tým složený z odborníků na péči o duševní zdraví a lidí s vlastní zkušeností s psychickými obtížemi přichází do školy, aby s mladými lidmi probral vše, co jim dělá radost, nebo je trápí. V rámci projektového dne si žáci (studenti) mnohdy poprvé uvědomí, že o svých pocitech a emocích mohou mluvit otevřeně, že je mohou sdílet se svými spolužáky, že téma duševního zdraví není žádné tabu. Snažíme se, aby mladí lidé pochopili, že krize mohou být sice těžké, ale patří k životu a mohou nás i posílit. Jsme rádi, že program se letos rozšíří i na základní školy. Pro tyto účely jsme již proškolili prvních 40 lektorů z celé republiky,“ říká vedoucí národní úrovně programu Blázníš? No a! a ředitelka Centra vzdělávání Fokusu Praha Radka Votavová.

Kredit programu letos potvrdilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, když jeho metodická doporučení pro pedagogy, jak postupovat v případě psychické krize či duševního onemocnění u žáka, vložilo jako přílohu ke svému Metodickému doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.

Na podpoře duševního zdraví, která těží z výhod soužití komunity, je založena i zbrusu nová služba Fokusu Praha určená pro lidi se závažnými psychickými problémy. „Máme velkou radost, že jsme dostali od správců sítě sociálních služeb v Praze zelenou pro budování Domu zotavení, neboli Recovery House. Jedná se o zcela nový typ služby postavený výhradně na podpoře svobody a odpovědnosti a na prorůstových dovednostech obyvatelů/klientů. Chceme, aby do Domu zotavení přicházeli lidé, kteří chtějí porozumět tomu, co se s nimi děje, když např. slyší hlasy apod. Právě zapojování (nikoliv potlačování) takovýchto neobyčejných zážitků do procesu zotavení je jednou z ústředních myšlenek nové služby,“ vysvětluje základní obrysy osvědčené zahraniční koncepce Jan Sobotka, výkonný ředitel Fokusu Praha.   

Dům zotavení patří mezi nový typ komunitních služeb, s nimiž počítá i vládou schválený Národní akční plán pro duševní zdraví 2020–2030. Protože ale formálně stojí na pomezí mezi sociálními a zdravotními službami, bylo doposud obtížné ji v České republice začít provozovat, resp. financovat. Dům zotavení začne Fokus Praha letos budovat v rámci restrukturalizace (plánovaných změn) služby chráněného bydlení.

Více novinek
Přejít nahoru