Oznámení podle zákona na ochranu oznamovatelů

Oznámení podle zákona na ochranu oznamovatelůOznámení v intenci zákona O ochraně oznamovatelů (zákon č. 171/2023 Sb.) můžete podávat a zároveň kontrolovat jeho stav ZDE. Kód naší organizace je: 1wh2q6o5q6. Kontaktní osobou je Mgr. Gabriela Stejskalová (stejskalova.gabriela@fokus-praha.cz), personální specialistka Fokusu Praha.

Tento způsob oznámení je primárně určen pro současné i bývalé zaměstnance a další spolupracující osoby k oznámení podezření na protiprávní jednání v intencích uvedeného zákona. Uvítáme veškeré Vaše podněty, zároveň budeme rádi, pokud i nadále budete využívat všechny standardní způsoby ke komunikaci uvnitř organizace. A to i v případě nelehkých a kontroverzních témat.

Každý oznamovatel bude uchováván v anonymitě i vůči vedení Fokusu Praha (pokud sám nesvolí ke zveřejnění) a bude požívat ochranu podle tohoto zákona.

Zároveň musíme upozornit, že podání vědomě nepravdivé informace může být podle tohoto zákona postihováno.

Věříme, že i tento kanál přispěje k lepší komunikaci a pocitu bezpečí v naší organizaci.

Za Fokus Praha, z.ú. Petr Hudlička, generální ředitel

Přejít nahoru