Komunitní tým Benešov 

Komunitní tým BenešovJsme multidisciplinární tým skládající se ze sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, peer konzultantů a psychologa.

Naše terénní i ambulantní služby jsou určeny dospělým lidem od 16 do 65 let věku, se zkušeností s duševním onemocněním, kteří žijí v okrese Benešov. 

Poskytujeme službu sociální rehabilitace, která je bezplatná a finančně podpořena z projektu Středočeského kraje, a službu chráněné bydlení (více viz níže v záložce Cílová skupina).   

Poskytujeme profesionální služby s respektem k našim klientům. Podporujeme jejich vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné na jejich cestě k vlastní soběstačnosti a ke zlepšení kvality života.

Nabízíme komplexní preventivní péči, která umožňuje aktivně předcházet a zvládat krizové situace spojené se zhoršeným zdravotním stavem. To vede ke snížení počtu hospitalizací a nepříznivých sociálních a zdravotních jevů.

Rozsah a podobu poskytovaných služeb s každým klientem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme s ohledem na jeho přání, situaci a potřeby.

Náš tým za Vámi může přijet do místa bydliště, nebo nás můžete navštívit přímo na našem pracovišti.

Nabízíme – radu a praktickou pomoc při hospodaření s penězi, sociální poradenství – orientaci v našem sociálním systému, včetně pomoci s vyplňováním formulářů, doprovody k lékařům, na úřady apod., chráněné bydlení, volnočasové aktivity a zprostředkování dalších služeb, včetně pomoci s hledáním práce.

Poradenství a podporu nabízíme také rodinám a blízkým.

Naši pracovníci jsou k dispozici k osobnímu setkání, telefonnímu či elektronickému kontaktu ve všední den od 8.00 do 16.00 hodin.

Vybrat jinou službu Fokusu Praha