Pracovní konzultantky Fokusu Praha řešily na mezinárodní konferenci další rozvoj podpory zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Jitka_Špičanová_a_Hana_Sušánková_na_IPS_konferenci_v_Berlíně_web_600x400Pracovní konzultantka Týmu podpory zaměstnávání Jitka Špičanová a pracovní konzultantka Komunitního týmu pro Prahu 5 Hana Sušánková se zúčastnily ve dnech 27. – 28. 10. 2022 mezinárodní konference k dalšímu směřování metody IPS a její adaptace na evropské prostředí. Druhý ročník konference se uskutečnil v Berlíně v nemocnici Vivantes, v sídle berlínského IPS týmu podporujícího lidi se závažným duševním onemocněním na jejich cestě zpět na pracovní trh.

IPS, neboli Individual Placement and Support (individuální umístění a podpora), je metoda podporovaného zaměstnávání vyvinutá v USA a Anglii. Zjednodušeně řečeno vychází z přesvědčení, že každý člověk bez ohledu na svůj hendikep je schopen pracovat, pokud najde vhodný typ práce odpovídající jeho schopnostem a dovednostem. A právě k tomuto cíli by měla vést i vhodně nastavená podpora. Česká republika patří i díky Fokusu Praha mezi průkopníky této služby ve střední a východní Evropě, a je proto bezesporu dobře, že měla na konferenci své zástupce.

„Česká republika je v oblasti IPS stále nováčkem a nevychází z úplně snadné pozice, vzhledem k tradici chráněných pracovních míst. Být součástí této evropské platformy, která nám může přinést podporu, příklady dobré praxe a možnosti odborných stáží, je tak obrovskou pomocí na naší cestě k vytváření důstojnějšího a inkluzivnějšího modelu podpory zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním,“ shrnují hlavní přínosy mezinárodních konferencí European IPS Learning Community Jitka Špičanová a Hana Sušánková. 

Z témat, která v rámci přednášek a následných workshopů zazněla, lze zmínit například zkušenosti ze Švédska, kde se nyní soustředí mj. na digitální nástroje, jež mohou usnadnit spolupráci s klienty služby. Jedná se například o aplikace na podporu péče o duševní zdraví a self managementu. Ze Švédska také přichází myšlenka zahrnout do školení pracovních konzultantů kognitivně-behaviorální (KBT) terapeuty, kteří je mohou naučit více o podpoře lidí, kteří se potýkají s úzkostnými poruchami.

Zástupci z  Francie se věnovali tématu péče o zaměstnance služby IPS (předcházení přílišné fluktuaci zaměstnanců, adekvátní pracovní prostředí aj.) a zapojení peer pracovníků jako pracovních konzultantů. Ve Francii je možné studovat na čtyřech různých univerzitách a získat tak vzdělání v oblasti peer podpory a recovery. Mít v týmu pracovního konzultanta s přímou zkušeností s duševním onemocněním je jednoznačným přínosem nejen pro klienty služby, ale i pro kolegy.

Podobnému tématu se věnovala ve svém příspěvku i Sarah Swanson, jedna ze zakladatelek IPS v USA. V USA je momentálně velkým tématem větší diverzita IPS týmů, ať už co se týče rasy, genderu nebo zkušenosti s duševním onemocněním. Cílem je, aby služba byla více otevřena, dávala si pozor na všechny vědomé i nevědomé diskriminační mechanismy a odstranila je.

Na konferenci byly dále představeny např. vývoj chytré aplikace pro IPS pracovníky v Norsku, která by mohla být v budoucnu dostupná na celoevropské úrovni, finské poznatky práce s novými zaměstnavateli nebo shrnutí 20 let IPS v Itálii.

Právě Itálie bude hostit další ročník konference, která by se měla uskutečnit v příštím roce v Rimini.

Více novinek
Přejít nahoru