Premiéra „animáčů“ o Centru duševního zdraví Podskalí

Ve středu 8. 9. 2021 představilo Centrum duševního zdraví Podskalí Fokusu Praha sérii krátkých animovaných videí. Na prosluněné střeše Lucerny jsme přivítali nejen kolegyně a kolegy z Fokusu, ale i hosty z Ministerstva zdravotnictví, Poslanecké sněmovny, Magistrátu hlavního města Prahy, městských částí Praha 1, 2, 4, 10 a 11, Psychiatrické kliniky VFN a dalších spřátelených organizací.

Co o vzniku videí říkají tvůrci z týmu CDZ Podskalí?

„Máme pocit, že o naší službě se zatím stále moc neví, že ji ne každý zná – a pokud ano, je těžké si pod pojmem Centrum duševního zdraví něco konkrétního představit. Setkáváme se s tím všude – u lékařů, v nemocnicích, u rodinných příslušníků, na úřadech i při kontaktu s veřejností. Souvisí to zřejmě s tím, že jde o službu novou a jinak koncipovanou, než je u nás běžné. I to přispívá k nejasným, nebo zkresleným představám o práci CDZ. Právě to jsme chtěli skrze videa změnit. Chtěli jsme ukázat a vysvětlit náš způsob práce – aby se to mohlo dostat k lidem, kteří to potřebují – ať už jde o klienty, odborníky, nebo veřejnost.

V našich videích nenajdete žádné diagnózy, a je to záměr. U nás se zaměřujeme spíše na konkrétní příběh klienta a na jeho individuální potřeby. Proto jsme zvolili formu tří vzorových, symbolických příběhů. Naznačují, jak pestré škále lidí v našem CDZ pomáháme.

Rádi bychom poděkovali tvůrcům, kteří našim rozmanitým nápadům a představám dali podobu. Děkujeme panu Danovi Tlamkovi a Lukášovi Koudelkovi. Máme radost ze společné kreativní práce! 🙂 

Na videa se můžete podívat ZDE.

 

Více novinek
Přejít nahoru