Rozhovor s Gabrielou Kallovou

Gabriela KallováCentrum Karlín Fokusu Praha poskytuje lidem se zkušeností s duševním onemocněním nejenom komplexní terénní pomoc, ale i podporu bydlení či řadu volnočasových aktivit.  Ačkoliv je v názvu zmíněn Karlín, sociální služby mohou využívat klienti, kteří bydlí nebo se dlouhodobě pohybují v městských částech Praha 3, 5 a 7, a v případě chráněného bydlení kdokoliv s trvalým bydlištěm v Praze. Co čeká centrum v roce 2020, kdy Fokus slaví 30 let své existence, i o tom byla řeč s ředitelkou Centra Karlín Gabrielou Kallovou.

V minulosti jste pracovala pro neziskový i komerční sektor. Jak jste se dostala do Fokusu Praha, největší neziskové organizace v ČR zaměřené na pomoc lidem s duševním onemocněním a dlouhodobými psychickými problémy?

Do Fokusu mě přivedla vlastně náhoda. Potkala jsem se s kamarádkou, která znala pražský Fokus zevnitř, jeho aktivity i lidi ve službách, a věděla, že zrovna probíhá výběrové řízení na ředitele Centra Karlín. Tak intenzivně mě přesvědčovala, abych se do konkurzu přihlásila, až jsem sebrala odvahu a poslala tam svůj životopis. Nebylo to ale vůbec jednoduché rozhodnutí. Nejsem totiž typ člověka, který by vstupoval dvakrát do téže řeky. A z neziskového sektoru jsem už před lety odešla, tehdy hlavně kvůli financím. Na pohovoru do Fokusu, který vedl můj dnešní nadřízený Honza Sobotka, mi ale došlo, co mi poslední roky strávené v byznysu chybělo.

Co to bylo?

Být součástí organizace, jejímž hlavním posláním je pomoc lidem v nouzi. Vzpomínám si, jak jsem po onom pohovoru ještě tentýž den začala načítat všechno o reformně psychiatrické péče. Úplně mě to vtáhlo. Samozřejmě jsem měla obrovský respekt před cílovou skupinou, protože s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním jsem nikdy nepracovala. Nicméně fakt, že se jedná o celospolečenský problém a že lidé s duševním hendikepem stojí i po třiceti letech svobody v podstatě na okraji společnosti, mě utvrdil v tom, že práce ve Fokusu bude mojí srdeční záležitostí.

Ve funkci ředitelky centra jste přesně rok. Jak vidíte toto období zpětně?

Do funkce jsem nastupovala v lednu 2019, kdy už řada věcí byla v pohybu. Mým cílem tedy bylo jednotlivé týmy především stabilizovat a připravit je na postupný vznik center duševního zdraví, s nimiž počítá reforma psychiatrické péče. Tento dlouhodobější úkol se myslím daří plnit, byť se potýkáme s celou řadou dílčích problémů.

Co vás nejvíce trápí?

Je to zejména nedostatek sociálních pracovníků. Ten problém je dvojsečný. Na jednu stranu potřebujete dostatek pracovních sil k zajištění plynulého chodu komunitních služeb, na druhou stranu musíte udržet kvalitu těchto služeb, což ale lze pouze se schopnými a patřičně vzdělanými lidmi v daném oboru, kterých je však na trhu málo. A co je nejhorší, když už nějaké objevíte a chcete si je udržet, nemůžete jim ani nabídnout odpovídající mzdu. Z manažerského hlediska tak neustále balancujete na hranici nějaké rozumné míry udržitelnosti poskytované služby, což není úplně jednoduché. A k tomu pak řešíte řadu provozních věcí, jakou jsou např. nové prostory apod.

Co vás tedy čeká v tomto roce?                  

Určitě chceme nadále posilovat nový komunitní tým pro Prahu 3, v němž nyní působí čtyři sociální pracovníci. Vznikem komunitního týmu pro Prahu 3 nastali změny i pro stávající komunitní tým, který se bude v první řadě věnovat hlavně klientům z MČ Praha 5 a 7, a také službě chráněné bydlení, která bude procházet koncepčními změnami.   Tyto tři týmy by se měly postupně připravovat na transformaci v budoucí centra duševního zdraví, resp. na to, že se stanou součástí multidisciplinárních, sociálně-zdravotních týmů, jež se budou věnovat výhradně klientům z příslušných městských částí na lokální bázi. Změny chystáme také u naší chráněné dílny CEDRA. Chtěli bychom ji více otevřít veřejnosti tak, aby její klubové, vzdělávací či volnočasové aktivity pomáhaly k destigmatizaci našich klientů a lidí s duševním onemocněním obecně. A v neposlední řadě musíme dořešit i název, protože Centrum Karlín již neodpovídá našemu působení ve třech městských částech. Změna je tedy nevyhnutelná a doufám, že ji zvládneme provést ještě v tomto roce.

Více novinek
Přejít nahoru