Semináře o duševním zdraví

Semináře o duševním zdraví vhodné pro blízké osoby lidí s duševním onemocněním i širokou veřejnost. Setkání s odborníky, diskuze a sdílení vlastních zkušeností. 

I v letošním roce Vám díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy přinášíme celkem 8 podvečerních setkání na různá témata. Konat se budou osobně v Psychoterapii Fokus Praha na Břevnově nebo online.

Můžete se zúčastnit libovolného množství setkání. Vstup je bezplatný. O své účasti nás předem informujte na emailu cimermanova.veronika@fokus-praha.cz.

Termíny setkání, čas vždy 17:30 – 19:00

  • 26. 9. Muzikoterapie (Mgr. A. Horká)
  • 3. 10. PTSD a komplexní trauma  (Mgr. B. Hrdličková) – Online
  • 24. 10. Sebepéče pro blízké osoby lidí s duš. poruchou (PhDr. V. Jílek)
  • 31. 10. Zotavení (MUDr. Z. Foitová)
  • 7. 11. Vztahy v páru a rodině (Mgr. J. Jirman)
  • 14. 11. Léky u duševních onemocnění (MUDr. A. Večeřová-Procházková) – Online
  • 21. 11. Psychosomatika (Mgr. et Mgr. J. Špinarová-Dusbábková)
  • 28. 11. Expresivní terapie a kreativita (Mgr. et Mgr. J. Špinarová-Dusbábková) – Online

Koordinátorkou všech setkání je Mgr. Veronika Cimermanová. Těšíme se s Vámi na viděnou. 

Praha s okrajem

 

Více novinek
Přejít nahoru