Stacionář TyMyJán podzim 2023

Dne 9. 10. 2023 jsme zahájili náš podzimní stacionář. Máme plno, vstup do skupiny již není možný. Další běh stacionáře plánujeme na jaro 2024. V rámci stacionárního programu se klienti mohou aktivně věnovat sobě, svým vztahům, duševním potížím nebo zotavení. Psychoterapeutický program trvá devět týdnů, během kterých mohou klienti v bezpečném prostředí skupiny pracovat na svých tématech. 

  • Program podzimního stacionáře se koná tři dny v týdnu – v pondělky, středy a čtvrtky.
  • Péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
  • Program je určen klientům, kteří mají kapacitu reflektovat své problémy a sdílet je v rámci terapeutické skupiny.
  • Stacionář se skládá z verbální a expresivní skupinové psychoterapie. Dále z edukace, práce s tělem a nácviku relaxace.
  • Jedinečná kombinace více terapeutických přístupů najednou umožňuje získat nový vhled do problému, pojmenovat si oblasti pro další práci na sobě, nastartovat cestu zotavení.

 

Sledujte naše stránky pro informace o jarním běhu a přihlašování

Program probíhá v Psychoterapii Fokus Praha na adrese Meziškolská 1120/2 Praha 6 Břevnov

Před vstupem do stacionáře zájemci prochází vstupním vyšetřením s psychologem.

Programy našeho centra jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo grantů.

Více novinek
Přejít nahoru