Skupina Art-Psychoterapie

Verbální skupina s prvky arteterapie, kde výtvarné techniky zesilují účinek psychoterapie a pomáhají novému náhledu a porozumění obtížím. Skupina je nyní plná a nepřijímá nové členy. Je vhodná pro klienty s depresivními a úzkostnými problémy, neurotickými potížemi. Zaměřuje se na  dlouhodobější systematickou práci na sobě. Nedoporučujeme ji při akutních potížích. 

  • Skupinu jsme otevřeli v únoru 2023 a poběží až do června 2024. 
  • Koná se ve středy od 16.00 do 17:30.
  • Skupina se koná v Psychoterapii Fokus Praha na adrese Meziškolská 1120/2, Praha 6 Břevnov.
  • Docházet na skupinu je možné až po vstupním rozhovoru. 
  • Skupinu vede Mgr. Barbora Hrdličková a Bc. Lenka Mlejnková.
  • Účast na skupině je pro klienty bezplatná, hrazená z veřejného zdravotního pojištění nebo grantu. Účastníci hradí pouze storno poplatek, pokud se na skupinu nedostaví bez předchozí řádné omluvy a nám tak vzniknou náklady nehrazené zdravotní pojišťovnou.

SlovArtSkupina, kde je psychoterapie kombinovaná účinně s arteterapií. Je zaměřená na klienta, který se chce rozvíjet, zkoumat svoje možnosti a překonávat obtížné situace v životě pomocí své vlastní tvořivosti. Především je dán důraz na skupinové dění, na společenství, které vytváříme, a vzniklý artefakt je v naší skupině považován za prostředek komunikace, sebeprezentace, vyjádření se. Neučíme malovat, výtvarné schopnosti nejsou podmínkou ani na překážku.

Více novinek
Přejít nahoru