Výkonný ředitel Fokusu Praha jednal s premiérem a ministrem práce a sociálních věcí o navýšení peněz na sociální služby

Výkonný ředitel Fokusu Praha Jan Sobotka se spolu s dalšími představiteli nevládních organizací tento týden zúčastnil jednání s premiérem Petrem Fialou a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Společně se snažili přesvědčit vrcholné představitele exekutivy, aby Vláda ČR nepožadovala po neziskových organizacích finanční spoluúčast u projektů spolufinancovaných z evropských fondů na programové období 2021–⁠2027. Výsledkem jednání byl příslib ministra Jurečky, že u vybraných výzev projedná s vládou možnost nulového spolufinancování u příjemců, kteří nejsou obce nebo příspěvkové organizace.

Jednání se také týkalo zpětného převodu 270 milionu eur (zhruba 6,6 miliardy korun) z Fondu soudržnosti, konkrétně z Operačního programu Doprava, do Evropského sociálního fondu plus (ESF+). Tyto prostředky v minulosti seškrtala vláda Andreje Babiše ve prospěch infrastrukturních fondů. Udělat to však mohla jenom díky příslibu zpětného převedení prostředků v případě zhoršení socioekonomické situace a propadu v oblastech zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání, což bylo zaneseno i do Dohody o partnerství. Odborná veřejnost a Evropská komise už tehdy varovaly, že se jedná o chybný krok.

V minulosti bylo financování preventivních služeb nasměrováno právě do ESF+. Aktuálně tak chybí na prevenci téměř dvě třetiny prostředků v porovnání s minulým obdobím a chybějící finanční prostředky není možné nahradit běžným rozpočtem pro financování sociálního sektoru.

Situaci vidí kriticky i výkonný ředitel Fokusu Praha Jan Sobotka, který je zároveň členem představenstva Asociace komunitních služeb, zastupující 48 organizací v oblasti duševního zdraví: „Je potřeba počítat s průběžným nárůstem lidí a rodin zasažených duševním onemocněním. Od roku 2017 se, dle statistik Národního ústavu duševního zdraví a Světové zdravotnické organizace, zvýšil výskyt těchto onemocnění až o 26 %. Dotace ESF+ v ČR pomohly s rozvojem sítě Center duševního zdraví, která je v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví pro období 2020–2030 vybudovaná z jedné třetiny, více než 70 % sítě v ČR chybí a bez přispění ESF+ ji nevybudujeme.“

Další jednání nad jednotlivými otevřenými tématy proběhnou s Ministerstvem práce a sociálních věcí v listopadu 2023.

Dokumenty ke stažení

Společná tisková zpráva iniciativy Za bydlení a dalších sociálních partnerů   

Poziční dokument iniciativy Za bydlení a dalších sociálních partnerů    

Více novinek
Přejít nahoru