Zahrada – komunitní bydlení Lehovec

LOGO_PrahaOd 1. 10. 2022 do 6. 12. 2023 jsme realizovali projekt nazvaný ZAHRADA – KOMUNITNÍ BYDLENÍ LEHOVEC, který byl financován z dotačního titulu hlavního města Prahy, Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Šlo o revitalizaci společné zahrady/prostoru, využívaného klienty naší sociální služby Chráněné bydlení Fokus Praha z. ú.

Povedlo se instalovat zádržný systém pro dešťovou vodu, využívanou v zahradě, vysadily se ovocné keře, vysely a zasadily se domácí druhy trvalek do trávníku a vsakovacího záhonu. Založil se dvoukomorový kompost a bytelný záhon pro zeleninu a byliny pro vlastní spotřebu. Byly odborně ošetřeny stávající stromy. Prostor se vybavil doplňujícími předměty pro drobné ptactvo a hmyz. Pořídilo se také přenosné ohniště. 

Projekt má za cíl zvýšit biodiverzitu v okolí díky vodě, květům rostlin, drobným plodům a zázemí pro živočichy. Obohatí naše klienty o nové možnosti seberealizace, podpoří jejich sociální a pracovní dovednosti a v neposlední řadě ukáže možnosti respektu a šetrného přístupu k přírodě.

Projekt byl z větší části realizován zahradnickou firmou Baobab – péče o zeleň s. r. o., menší práce jsme provedli svépomocí s klienty.

Více novinek
Přejít nahoru