Zážitková stáž v Psychoterapii

Psychoterapie Fokus Praha bude v září opět pořádat Zážitkovou stáž pro studenty.

 

Program bude probíhat ve dnech 02.09. až 04.09.2024 na adrese Meziškolská 1120/2 Praha 6 – Břevnov.

Získejte s námi během tří dnů know-how a osobní zkušenosti s celkem šesti typy skupinové terapie. Zjistěte od odborného terapeuta, jak tato terapie funguje při práci s klienty a jak skupinu vede. 

Při přípravě jsme se inspirovali naším psychoterapeutickým stacionářem. Účastníci si v roli klientů vyzkouší jednotlivé přístupy. Váš zážitek by se měl přiblížit reálné zkušenosti klientů. Podoba verbální i expresivních skupin se podobá běžné praxi se dvěma terapeuty na skupinu o maximálně 10 účastnících. Předvýběr účastníků i uzavřenost skupiny napomáhá vytvoření bezpečného prostoru. Sebezkušenost doplňujeme edukací. Nejedná se o školské přednášky. Cílem je propojení vašeho zážitku s teorií a jeho hlubší reflexe. Dále Vám odborník vysvětlí aplikaci přístupu při práci s klienty.

Obdržíte od nás potvrzení o stáži na akreditovaném psychoterapeutickém pracovišti.

Program obsahuje tyto skupiny:

  • Verbální terapii
  • Pohybově-taneční terapii
  • Arteterapii
  • Dramaterapii
  • Relaxační techniky
  • Muzikoterapie

Pro koho je program určený?

  • Program je primárně vhodný pro studenty psychologie, sociální práce a příbuzných oborů jako doplnění teoretického vzdělávání v psychoterapii a klinické psychologii.
  • Nenahrazuje léčbu ani systematický psychoterapeutický výcvik.
  • Není vhodný pro naše studující kolegy z Fokusu, protože bychom v zážitkové části programu byli jako Vaši kolegové v potenciálním střetu rolí.

Přihlašování a platba

Přihlašování probíhá do 30. 06. 2024 na email recepce.brevnov@fokus-praha.cz. Se zájemci vedeme krátký vstupní pohovor online.

Cena za účast je 6 000 Kč. Při závazném přihlášení do 30.06.2024 zvýhodněná cena 5 000 Kč!

Leták ke stažení zde.

Více novinek
Přejít nahoru