bublina

Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti

Program pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním

Opět zahajujeme v Centru Břevnov sérii setkání pro blízké lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

Letos mohou na cyklus deseti setkání (edukace a sdílení) "Programu pro rodinné příslušníky lidí s duševním onemocněním" přijít spolu se svými blízkými přímo i lidé s psychiatrickou zkušeností.

Celá nabídka zde.

První setkání v úterý 27.9.2016 od 17 do 18:30 hodin.

Na shledání se těší letošní průvodci programem Hedvika Hrychová a Petr Hudlička.

Dobročinný FEST 2016

sek maly IV sobotu 23. července se ve Lhotce u Mělníka konal Dobročinný FEST 2016 na podporu našich služeb v Mělníku a okolí. Výtěžek ze vstupného, dobročinné dražby výrobků dílen a příspěvků sponzorů přinesl neuvěřitelných 45 000 Kč.

Náš největší dík patří panu Tomášovi Svobodovi a Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotce, kteří celou akci vymysleli, zorganizovali a ještě úspěšně oslovovali další sponzory a podporovatele.

Moc děkujeme i obci Lhotka, účinkujícím kapelám a zpěvákům, zvukařům a mnohým dalším, kteří nezištně bez nároku na honorář pomohli a přispěli tak k úspěchu I. ročníku! Na koncert dorazilo přibližně 250 lidí, kteří nás tak podpořili nejenom účastí, ale i dobrovolným vstupným. Děkujeme všem!

 

 predani seku maly 1 Centrum melnik maly I sek maly II kapela maly I

 

Červnové prohlášení platformy

Prohlášení Platformy pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním
červen 2016
„Najde-li člověk s duševním onemocněním své místo ve společnosti, je to přínos nejen pro něho, ale pro celou společnost."


Platforma pro transformaci péče o lidi s duševním onemocněním, která je seskupením zástupců odborných společností, poskytovatelů služeb, pacientských a rodičovských organizací, i jednotlivců, přijala již v roce 2012 deklaraci o transformaci systému péče o lidi s duševním onemocněním v České republice (celé znění deklarace je na webu Platformy http://www.platformaprotransformaci.cz). Cílem Platformy je zasazovat se o skutečnou transformaci a deinstitucionalizaci péče o lidi s duševním onemocněním v České republice.


Zásadním úkolem aktuálně probíhající Reformy psychiatrické péče musí být transformace celého systému tj. vytvoření dostatečné kapacity potřebných služeb mimo existující psychiatrické nemocnice (ambulantní a komunitní služby, nově vznikající centra duševního zdraví (CDZ), psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic) a realokace a postupné omezování lůžkových kapacit psychiatrických nemocnic. Restrukturalizovaná síť péče musí být komplexní, tj. zahrnovat služby zdravotní, sociální a právní a služby v oblasti bydlení, práce, vzdělávání atd. a koordinovaná, zajišťující kontinuitu péče, s jasně stanovenou odpovědností za spádovou oblast. Současně musí být podpořeni lidé pečující o své blízké.

Číst dál...

Děkujeme za poskytnutí daru

Máme velikou radost! Klub Mosty v Dolákově ulici má konečně bezpečný a komfortní vydlážděný vstup! A to díky firmě Best, a.s., která nám sponzorsky poskytla a dovezla jednu paletu skladební dlažby. Z fotek je rozdíl PŘED a PO zcela jasný. Moc děkujeme firmě Best, a.s. za jejich krásnou dlažbu a lidský a ochotný přístup!

   

Program Domu u Libuše na červenec 2016

Během letních prázdniny nebude probíhat většina aktivit. Pravidelně se bude konat pouze úterní angličtina pro začátečníky, středeční malování. Středeční angličtina pro pokročilé se v červenci uskuteční pouze 27. 7. Srdečně vás ale zveme na mimořádnou akci - Piknik na Vyšehradě.

DUL Cervenec 2016 A1DUL Cervenec 2016 B

 

BeneficniAkceN

fokusovinyNove

pribehyzfokusu

podporujinasN

banner OZPprace

ikonaPodporteNas

Chci darovat organizaci Fokus Praha
 
 
nebo ,- Kč

GIVT banner square