SozialMarie pro Studio 27
Předávání cen SozialMarie 2017 již 1. května ve Vídni. Držíme Studiu 27 palce!
Nominace na Cenu Olgy Havlové
Ctibor Lacina je letos mezi nominovanými.
DESTIGMATIZACE
Věnujeme se boření mýtů a předsudků, které ve společnosti ve vztahu k lidem s duševním onemocněním přetrvávají.
REFORMA
Zapojujeme se do celospolečenského dění s cílem reformovat péči o duševní zdraví v ČR.
RECOVERY
Recovery (zotavení) je způsob, jak žít spokojený, nadějeplný a přínosný život přes všechna omezení způsobená nemocí.
ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY
Inspirujte se životními a pracovními příběhy lidí, jejichž osud se protnul s Fokusem Praha.
CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Zakládáme centra duševního zdraví dle standardů, jak o nich mluví reforma psychiatrické péče v ČR.